Daily Archives: 31.05.2016

САМАРСКИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 98-Ю ГОДОВЩИНУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Стандартный
САМАРСКИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 98-Ю ГОДОВЩИНУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 мая 2016г. в актовом зале Дома дружбы народов СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» провела торжественное мероприятие, посвященное 98-ой годовщине Азербайджанской Демократической Республике. Перед началом художественной программы участники мероприятия минутой молчания почтили память всех тех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет, территориальную целостность Азербайджана.

Концерт начался с выступлением Аиды и Наиля Акперовых, дуэтом исполнивших песню Муслима Магомаева и Наби Хазри «Азербайджан». Значительную часть программы заняли танцевальные номера, подготовленные хореографическим коллективом ЛАСО под руководством Мирмагомеда Сейидли. Были исполнены народные танцы «Джанги», «Красавица гор» (Севгюль Рашидова и Рашид Рзаев); «Узундере» (Пери Мамедова и Самир Рашидов); «Кумыкский танец» (Сабина Агаева и Вусал Руфуллаев); «Ханчобаны»; «Наз элеме» (Нармин и Илькин Мехдихановы и Айсу и Мустафа Мустафаевы); «Танец с блюдцами»; «Танец с бубнами».

Песню Рамиза Миришли и Ислама Сафарли «Я сердце разбила» спела лауреат городских и областных конкурсов Аида Акперова.

Песню Севиль Алиевой на слова Фикрета Годжи «Дорогая мама» исполнил лауреат областных и всесоюзного конкурсов Наиль Акперов.

Дети из азербайджанских семей читали стихи на родном языке, посвященные любимой стране, ее истории, людям, ее прославившим.

Были вручены почетные грамоты СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» участникам концерта.

Вели концертную программу Диана Агаева и Самир Бабаев.

Торжественное мероприятие было организовано молодежной секцией «Лиги азербайджанцев Самарской области».

ВЕДУЩИЕ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

СЕВГЮЛЬ И РАШИД ЛУЧШЕ

Реклама

31 MAY 1920 — CÜMHURİYYƏTİN BAŞ NAZİRİ NƏSİB BƏY YUSİFBƏYLİNİN QƏTL GÜNÜ

Стандартный

Nesib_bey_Yusifbeyli_

Yusifbəyli Nəsib bəy Yusif oğlu (1881-1920) — Azərbaycan ictimai-siyasi və dövlət xadimi, publisist.

Nəsib bəy Yusifbəyli 1881-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Gəncə gimnaziyasında almışdır. 1902-ci ildə Odessa şəhərindəki İmperator Novorosiyski Universiteti hüquq fakültəsinə daxil olmuş, amma universiteti bitirə bilməmişdir. Tələbələrin inqilabi hərəkatından qorxuya düşən çar hökuməti universtiteti müvəqqəti bağladıqdan sonra Nəsib bəy Bağçasaray (Krım) şəhərinə getmiş və burada İsmayıl Qaspiralının «Tərcüman» qəzeti ilə əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. Burada o, özü baş rolda oynamaqla Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini səhnələşdirir.

1908-ci ildə Nəsib bəy İstanbula köçərək publisistik fəaliyyət göstərməklə bərabər «Türk dərnəyi» cəmiyyətinin təşkili ilə də məşğul olmuşdur. Az sonra İsmayıl Qaspiralının qızı Şəfiqə Soltan xanımla ailə həyatı quraraq bir müddət İstanbulda qalmışdır. 1909-cu ildə Gəncəyə qayıdaraq, şəhər bələdiyyəsində çalışmışdır. 1911-ci ildə «Molla Nəsrəddin» jurnalına və qəzetlərə məqalələr göndərmiş, «Müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti», «Müsəlmanların maariflənməsi cəmiyyəti», «Aktyorlar cəmiyyəti»nin fəaliyyətlərində yaxından iştirak etmişdir. Bu zaman o, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə tanış olmuş və ictimai siyasi fəaliyyətə başlamışdır.

1917-ci ilin mart ayında Nəsib bəy Yusifbəyli öz yaxınları ilə Gəncədə «Milli Federalistlərin Türk Partiyası»nı yaratmışdır. 1917-ci ilin iyulunda bu partiya M.Ə. Rəsulzadənin başçılığı ilə «Müsəlman Demokratik Müsavat Partiyası» ilə birləşərək «Müsavat» adlandırılmağa başlamışdır.

M.Ə.Rəsulzadə Müsavat Partiyasının mərkəzi komitəsinin sədri seçildikdən sonra Gəncədə partiyanın rəhbəri N. Yusifbəyli olmuşdur. 1917-ci ildə Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra partiya öz nizamnaməsində dəyişiklik edərək Azərbaycanın tam müstəqilliyini tələb etməyə başlamışdır.

Nəsib bəy Yusifbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü, Zaqafqaziya federativ hökumətində – maarif naziri, Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökumətində 1918-ci ilmay ayının 28-dən 1919-cu ilin martına kimi maarif naziri, 1919-cu ilin martından 1920-ci ilin martına kimi Baş Nazir, eləcə də Daxili İşlər Naziri (16 iyun 1919 – 22 dekabr 1919) işləmişdir. 1920-ci ildə Sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycan tutulduqdan və kommunist rejimi qurulduqdan sonra Nəsib bəy ona qarşı olan təqiblərdən yaxa qurtarmaq məqsədi ilə mühacirətə getmək üçün Bakını tərk etmiş, lakin 31 may 1920-ci ildə yolda, Kürdəmir uyezdinin Qarxun kəndində müəmmalı şəkildə qətlə yetirmişdir.

 

DÜZƏLMİŞDİ HƏR İŞİMİZ, QALMIŞDI ÖLÜ MAŞINIMIZ

Стандартный

mersedes_vip_limuzin

Allah yer üzünü yaxşı adamlardan əskik eləməsin. Yaxş adamlar olmasaydı, qırılıb gedərdik. Qırılıb ölmək şükürlüdür, yaxşı, nəcib adamlar olmasaydı, meyidlərimizİ daşıyıb basdıran olmazdı. Allaha çox şükür ki, belə yaxşı nəcib insanlardan Samarada da var. Onlardan ikisinin adı hökmən çəkilməlidir: molla Nəbi  və aşbaz Bahadur Salamov. Boyunlarına ağır iş götürüblər, düşüblər qabağa, pul yığırlar ki, ölüdaşıyan maşın alsınlar. Nə gözəl niyyət, nə gözəl təşəbbüs! Ölülərimiz nə vaxtdan bəri yığılıb qalıb, daşıyıb aparan yoxdur! Üzümüz danlanır, polis qınayır, qubernator qınayır, mer qınayır, deyirlər ay millət, nəfəs ala bilmirik, uşaq-böyük nəfəs ala bilmir, sanepidemstansiya Putinə yazır, daşıyın aparın ölülərinizi. Biz də olmuşduq bir maşının məəttəli. İndi, şükür Allaha, maşın olandan sonra yavaş-yavaş ölülərimizi daşıyb apararıq. Hamısını birdən apara bilməsək də, altı aya, bir ilə iki yüz-üç yüz meyid apara bilərik. Əsas maşındır, şofer lazım deyil, çünki molla Nəbi özü bu işin öhdəsindən gələ bilər, uzun müddət araba sürüb.

Allah nəcib insanlara can sağlığı və elə uzun ömür versin ki, heç ölməsinlər. Ölsələr də, zərər yoxdur, ölüdaşıyan maşınımız var, meyidləri burda qalmayacaq.

Nə gizlədim, mən özüm də son vaxtlar çox darıxırdım, fikirləşirdim ki, mənim ölümü kim aparacaq, necə aparacaq. İndi bu maşın söhbəti düşəndən elə rahatam ki, bu dəqiqə düşüb öləm, ruhum da inciməz…

Allah yaxşı insanların başından töksün. Yəni qazanc, gəlir nəzərdə tuturam. Maşına pul verəmlərin də yeri cənnətdədir. Özü də cənnətə piyada getməyəcəklər, onları xurma ağaclarınnı altında hurilərlə kefə limuzin aparacaq.

Bəs nə bilmişdiniz?

 

Mirzə ƏLİl

31 MAY GÖRKƏMLİ ŞUŞALI MÜĞƏNNİ ZÜLFÜ ADIGÖZƏLOVUN DOĞUM GÜNÜDÜR

Стандартный

zulfi_adigozalov

Zülfü Səməd oğlu Adıgözəlov — Azərbaycan xanəndəsi, muğam bilicisi, təsnif və xalq mahnılarının təfsirçisi və təbliğatçısı, Azərbaycanın əməkdar artisti (1943).

 1898-ci ildə Şuşanın Qaradolaq kəndində anadan olmuşdur. Şuşada muğam axşamlarından birində Zülfü Adıgözəlovun ifasını dinləyən Cabbar Qaryağdıoğlu onu Bakıya dəvət edir. 1927-ci ildə Bakıya köçərək «Müdafiə evi»ndə (indiki filarmoniya) işləmək üçün Ü.Hacıbəyov, Q,Pirimov, M.Maqomayev və b. qarşısında imtahan vermiş, eyni zamanda radio verilişləri komitəsinə işə qəbul olunmuşdu. Zülfü Adıgözəlov 1963-cü ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Bəstəkar Vasif Adıgözəlovun atasıdır.

Bəstəkar Yalçın Adıgözəlovun babasıdır.

Zülfü Adıgözəlov muğam dəstgahını tam şəkildə, bəm və orta tessiturada özünəməxsus oxuma məktəbini yaratmışdır. Tanınmış xanəndələrdən Əbülfət Əliyev, Sahib Şükürov, Hacıbaba Hüseynov, Əlibaba Məmmədov, İldırım Həsənov, Ağaxan Abdullayev, Tələt Qasımov və s. onun məktəbinin davamçılarıdırlar.