Daily Archives: 28.05.2016

28 MAY 1992-Cİ İLDƏ NAXÇIVANLA TÜRKİYƏ ARASINDA KÖRPÜ AÇILIB

Стандартный

Bir şəklin tarixçəsi: Heydər Əliyev və İsa Qəmbər Naxçıvanda bir yerdə
KÖRPÜ

1988-90-cı illərdə müstəqillik uğrunda aparılan mübarizədə hamı bir nöqtəyə vururdu. Hədəf ölkənin azadlığı və firavanlığı idi. Geridə qalan o illər özü ilə nəsillər arasında harmoniyanı və münasibətləri də formalaşdırırdı.

Modern.az saytının “Bir şəklin tarixçəsi” rubrikasında təqdim etdiyi bu unikal fotoşəkildə əks olunduğu kimi…

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 7-ci ayı… Tarix — 28 may 1992-ci il, məkan — Naxçıvan Muxtar Respublikası, Sədərək rayonu…
Sədərək ərazisində Araz çayı üzərində Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən “Ümid körpüsü”nün açılış mərasimidir. Hələki Azərbaycanda hamı siyasət romantik şüarlarla yaşayır. Sovet İmperiyasının girdabından qurtaran Azərbaycan vətəndaşları böyük ümidlərlə istiqlal şərbətinin həzzini dadmağa can atırlar. Bu siyasət özünün ağır fəsadlarının nümayişini də gecikdirməyib…
10 gün əvvəl Laçın, 20 gün əvvəl isə Şuşa işğal edilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlib…

Fotoşəkil o dövrün romantik siyasi jestlərinin açıq nümayişidir: Azərbaycan Ali Sovetinin sədri, Prezident səlahiyyətlərini icra edən İsa Qəmbər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev, istiqlal şairi Xəlil Rza… Heydər Əliyevin arxasında dayananlardan biri cəbhə hakimiyyəti dövründə «Azərbalıq» Dövlət Konsernin sədri Hafiz Hacıyevdir.

Bu tədbirə qardaş Türkiyədən də böyük nümayəndə heyəti qatılmışdı…
1992-ci il may ayının 28-də Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl 60 millət vəkili və 40-dan çox nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə birgə Araz çayı üzərində uzunluğu 288 metr, eni 12 metr, ümumi smeta dəyəri 5 milyon manat olan yeni körpünün — «Ümid körpüsu»nün açılışını etmək üçün Naxçıvana gəldi.

1992 – ci il may ayının 28-də təntənəli şəkildə açılan bu tarixi körpü 90 – cı illərin əvvəllərində NMR-nın məruz qaldığı nəqliyyat blokadasının aradan qaldırılmasında çox faydalı oldu.

МИХАИЛ ПЕРЕГУДОВ И ЕГО «ЗАКАДЫЧНЫЙ» ДРУГ

Стандартный

ПИТОН 1

ПИТОН 2

ПИТОН 3

ИЗВЕСТНЫЙ САМАРСКИЙ ФОТОГРАФ МИХАИЛ ПЕРЕГУДОВ И ЕГО ЗАКАДЫЧНЫЙ — В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ — ДРУГ

28.05.2016, г. Самара, пр. Ленина

«ОДНАЖДЫ ВОЗНЕСШИЙСЯ ФЛАГ УЖЕ НИКОГДА НЕ ОПУСТИТСЯ!»

Стандартный

Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) (азерб. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC), آذربایجان جومهوریتی) — независимое государство, провозглашённое Временным национальным советом мусульман Закавказья (Национальный Азербайджанский Совет) 28 мая 1918 года в Тифлисе при прекращении существования Закавказской федерации. На этом собрании были избраны президиум и председатель Национального совета Азербайджана, которым стал Мамед Эмин Расулзаде.

Азербайджанская Демократическая Республика была провозглашена Временным национальным советом мусульман Закавказья (Национальный Азербайджанский совет) в пределах преимущественно населённых мусульманами территорий бывшего Кавказского наместничества — Бакинской, Елизаветпольской губернии, а также Закатальского округа. В период с мая по октябрь 1918 года на большей части территории АДР находились турецкие войска, с ноября 1918 года по август 1919 года — в Баку и восточной части страны находились британские войска.

В Акте о независимости, принятом Национальным советом Азербайджана, говорилось:

Отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав, а Азербайджан, охватывающий Восточное и Южное Закавказье, — полноправным независимым государством.

Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается Демократическая Республика.

Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские отношения со всеми членами международного общения, и в особенности с сопредельными народами и государствами.

Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам без различия национальности, вероисповеданий, социального положения и пола.

Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим её территорию, предоставит широкий простор для свободного развития.

До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство, ответственное перед Национальным собранием.

В этот же день Фатали-хан Хойский, которому было поручено сформировать первое правительство АДР, объявил его состав.

27 апреля 1920 г. части 11-й Армии РККА перешли границу АДР и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила существование, и была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика.

Азербайджанская Демократическая Республика является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины имели избирательные права.

ДОСКА В ТБИЛИСИ

Мемориальная доска в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тбилиси, где была провозглашена независимость Азербайджана.