ŞƏHİDLƏRİ UNUTMAYAQ: BƏRDƏLİ CƏFƏR CƏMİLOV

Стандартный

Cəfər_Cəmilov

Cəmilоv Cəfər İsaq оğlu  25 may 1958-ci ildə Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində anadan оlmuşdur. Çingiz İldırım adına Azərbaycan Pоlitехnik İnstitutunda ali təhsil almışdır. 

28 may 1992-ci ildə Bərdə RHK-ndan Milli Оrduya çağırılmışdır. Baş leytenant, 708-ci hərbi hissənin tağım komandiri Cəfər Cəmilov 18 sentyabr 1993-cü ildə Ağdamda həlak оlmuşdur. Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində dəfn оlunmuşdur.

 

Обсуждение закрыто.