Daily Archives: 12.05.2016

«KOROĞLU”. “DURNA TELİ” QOLUNDAN GƏRAYLI

Стандартный
«KOROĞLU”. “DURNA TELİ” QOLUNDAN GƏRAYLI

Uca-uca dağ başında
Yaz bir yana, qış bir yana.
Titrəşir ağzım içində,
Dil bir yana, diş bir yana.

 
Nə edək, dəlilər, edək!
Düşmənin bağrını didək!
Xan Eyvaza kömək edək!
Dörd bir yana, beş bir yana.

 
Hər nə oldu mənə oldu,
Qaynadı paymanam doldu,
Gördün ki, düşmən güc gəldi,
Qov bir yana, qaç bir yana.

 
Koroğlunun yox əlacı,
Misirdən gəlir xəracı,
Çəkəndə Misri qılıncı,
Leş bir yana, baş bir yana.

ŞƏHİDLƏRİ UNUTMAYAQ: CƏLİLABADLI QƏHRƏMAN ELDAR HƏSƏNOV

Стандартный

ELDAR HƏSƏNOV

Eldar Həsənov  26 dekabr 1965-ci ildə Cəlilabad rayonunda anadan olmuşdur. 1983-cü ildə kənd orta məktəbini bitirmişdir.  1986-cı ildə xidmətini başa vurub Cəlilabad rayonunda sürücü işləyir. 1990-cı ildə Eldar Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinə üzv yazılır.

 Eldar Laçın döyüşlərində mühasirəyə düşən əsgərləri itkisiz çıxarmağa müvəffəq olmuşdu. Eldar Həsənov qurduğu plan haqqında əvvəlcədən danışmırdı. O kəşfiyyata tək gedər iki-üç əsirlə geri dönərdi. 1994-cü ilin yanvar ayında onun ikinci cəbhə həyatı başlayır. Füzuli cəbhəsində düşmənin bir neçə zirehli texnikasını, onlarla canlı qüvvəsini məhv edən Eldarın adı daha da əfsanəyə döndü cəbhədə hər kəs onun şücaətindən danışırdı. 1994-cü il 12 may… Horadiz qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə Eldar həmişəki kimi ön cərgədə idi. Qəfil atılan mərmi onun arzularla dolu ürəyini əbədi olaraq susdurdu…

15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı fərmanla Həsənov Eldar İsfəndiyar oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Cəlilabad rayonunun Lallar kəndində dəfn edilmişdir.

 

 

ДОНАЛЬД ТРАМП СНИМАЛСЯ У ВУДИ АЛЛЕНА, НО РЕЖИССЕР НЕ СТАНЕТ ЗА НЕГО ГОЛОСОВАТЬ

Стандартный

В интервью французскому изданию Observateur, Вуди Аллен говорил о Дональде Трампе:

— Он сыграл в одном из моих фильмов: «Знаменитость», в 1998 г. Он был весьма хорош: спокойный, точный, он знал свою роль. Это не означает, что он видел мои фильмы…

— Что вы думаете о его кандидатуре?

— Может, я заблуждаюсь, но у него нет никаких шансов стать президентом США. Ему трудно будет стать номинантом, если он даже станет, Хиллари Клинтон будет избрана с большим преимуществом. Клинтон умна, она имеет опыт политика, Трамп, может быть, успешный бизнесмен, но он не политик. Но это демократия: каждый может испытать свой шанс. Я не собираюсь за него голосовать, это точно.

wasp2015_day_12-0276.CR2

 

Il a joué dans l’un de mes films : «Celebrity», en 1998. Il était très bien : calme, ponctuel, il connaissait son rôle. Ce qui ne veut pas dire qu’il a vu mes films…

Que pensez-vous de sa candidature ?

Je me trompe peut-être, mais il n’y a aucune chance qu’il devienne président des Etats-Unis. Il va avoir du mal à obtenir la nomination, et si jamais il l’obtient, je pense que Hillary Clinton sera élue avec un raz de marée électoral. Quel que soit le candidat des républicains, il sera battu sévèrement. Hillary Clinton est intelligente, elle a de l’expérience, et Trump est peut-être un homme d’affaires accompli, mais ce n’est pas un politicien. Ceci dit, c’est ça, la démocratie : chacun peut tenter sa chance. Je ne voterai pas pour lui, c’est sûr.

http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20160510.OBS0140/woody-allen-avec-dieu-on-a-un-accord-de-coproduction.html

12 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА САИДА РУСТАМОВА

Стандартный
12 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА САИДА РУСТАМОВА

Саид Али оглы Руста́мов (азерб. Səid Əli oğlu Rüstəmov; 1907—1983) — азербайджанский  композитор, педагог, дирижёр. Народный артист Азербайджанской ССР (1957). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Саид Али оглы Рустамов родился 12 мая 1907 года в Эривани (ныне — Ереван). В 1918 году семья вынуждена была бежать в Турцию. Возвратившись через непродолжительное время, они обнаружили свой дом разрушенным и в 1919 году уезжают в Гянджу. Вскоре семья Рустамовых переехала в Баку и Саид поступил в учительскую семинарию. На уроках музыки Саид Рустамов учился играть на трубе.

В 1924 году Саид Рустамов поступил в музыкальное училище на отделение народных музыкальных инструментов. Его педагогом по мугамату и игре на таре был известный тарист Мансур Мансуров, а по теории — Узеир Гаджибеков, который был одним из создателей музыкального училища.

Ещё до окончания училища Узеир Гаджибеков пригласил Саида Рустамова на педагогическую работу по классу тара.

В 1926 году С. Рустамов окончил учительскую семинарию и начал работать учителем в школе № 19. В 1931 году создав первый нотный оркестр народных инструментов, Узеир Гаджибеков пригласил Саида Рустамова работать концертмейстером. Саид Рустамов работал над созданием репертуара для этого творческого коллектива.

В его творчестве видное место занимает песенный жанр. С. Рустамов — автор музыкальных комедий «Беш манатлыг гялин» (Баку, 1939), «Дурна» (1940), «Жена начальника» (1961).

С 1935 по 1975 год он работал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра народных инструментов.

Саид Рустам — автор учебно-методических пособий на азербайджанском языке «Нотная грамота»(1931), «Школа для тара» (1935, 6-е издание 1975), «Мелодические этюды для тара» (Баку, 1964, 2-е издание 1976). Также является составителем фольклорных изданий — «Сборник народных песен» (Баку, 1937), «Сборник народных танцев» (Баку, 1937), «Сборник азербайджанских ренгов» (две тетради. Баку, 1954—1956). Рустамову принадлежит запись и обработка азербайджанских мугамов Раст, Шур, Сегях, Чаргях, Баяты-Шираз, Кюрд Шахназ, Эйраты и др.

С. А. Рустамов умер 10 июня 1983 года в Баку.