Daily Archives: 09.05.2016

БАКУ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Стандартный

http://www.ourbaku.com/index.php/Баку_в_период_Великой_Отечественной_войны_(1941_-_1945г.г)_-_фотоальбомБаку в период Великой Отечественной войны(1941 — 1945г.г.) — фотоальбом

ŞƏHİD KAPİTANIN MÜKAFATI: MEDAL…

Стандартный

Savalanov Nəcməddin Akif oğlu

Şəhid kapitan Savalanov Nəcməddin Akif oğlu “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilib… 
 
Məlumat verilir ki,  şəhid zabitin medalı  doğulduiğu İmişli rayonunun Göbəktala kəndində ailəsinə təqdim ediləcək.

АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ ПОДПИСАН 7 МАЯ 1945 Г.

Стандартный

Акт о безогово́рочной капитуля́ции Герма́нских вооружённых сил — юридический документ, установивший перемирие на направленных против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германских военнослужащих к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче материальной части вооружённых сил противнику, фактически означавший выход Германии из войны. Он был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза.

Был подписан 7 мая в 02:41 (по среднеевропейскому времени) в Реймсе начальником Оперативного штаба Верховного командования германской армии, генерал-полковником Альфредом Йодлем. Капитуляцию приняли: от англо-американской стороны генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Бедел­л Смит, от СССР —  представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров­. Акт подписал также заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез в качестве свидетеля.­ Аутентичным является английский текст данного акта.

Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 (по среднеевропейскому времени).

По требованию Сталина 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось вторичное подписание капитуляции. Данный документ был составлен на английском, русском и немецком языках, аутентичными считаются только английский и русский тексты.

Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР.

Signature_de_la_reddition_le_7_mai_1945

Подписание капитуляции в Реймсе. Спиной: Ганс Фридебург, Альфред Йодль, Вильгельм Оксениус. Лицом: сэр Ф. Е. Морган, Франсуа Севез, Гарольд Берроу, Гарри С.Батчелл, У. Б. Смит, Конрад Стронг, Иван Черняев, Иван Суслопаров, Карл Спаатс, Джон Робб, Иван Зенкович (сбоку)

ŞƏHİDLƏRİ UNUTMAYAQ: MİLLİ QƏHRƏMAN MEHMAN SAYADOV

Стандартный

MEHMAN QƏZƏNFƏR OĞLU SAYADOV

Mehman Qəzənfər oğlu Sayadov  1972-ci il 21 noyabrda  Ermənistanın Vardenis  rayonunun Günəşli kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbin yeddinci sinfini burada bitirən Mehman erməni millətçilərinin1988-ci ildə azərbaycanlıları deportasiya etdikləri zaman ailəsi ilə Samux rayonuna köçür. 1988-ci illərdə Xalq Hərəkatının öndə gedənlərindən idi. Mehman 18 yaşı tamam olan kimi Sovet Ordusuna çağırıldı. Qarabağda baş verən hadisələr onu bərk narahat edirdi. Mehman altı ay xidmət etdikdən sonra Vətənə dönür və könüllü olaraq cəbhəyə yollanır.

5 noyabr 1991-ci ildə «Azərbaycan Qarabağı» adlı könüllü özünümüdafiə batalyonlarından birinə yazılan Mehman gənc olmasına baxmayaraq Şuşa cəbhəsində əfsanəvi qəhrəmanlıqlar göstərdi. Kosalarda və Nəbilər kəndlərində vuruşan Mehman döyüşçü dostları ilə 70 erməni yaraqlısını və xeyli zirehli texnikanı sıradan çıxarmışdı. Mehman1992-ci il 9 may tarixdə Şuşanın Nəbilər kəndində öz ölümü ilə ölməzliyə qovuşdu.

Subay idi.

vikipediya

ЖИТЕЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР НА ФРОНТЕ

Стандартный

Announcement_of_the_beginning_of_the_Great_Patriotic_War_in_Baku

 Объявление начала войны в Баку. 22 июня 1941 года

При общей численности населения в 3,4 млн человек (по состоянию на 1941 год) от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тыс. человек, в том числе 10 тыс. женщин. 300 тыс. граждан СССР, призванных из Азербайджана, погибли на полях сражений. Для воинских частей были подготовлены 15 тыс. медсестёр и сандружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шофёров. В войне также участвовали азербайджанские женщины, среди которых партизанка Алия Рустамбекова, снайпер Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан морского парохода Шовкет Салимова и многие другие.

Основными местами сражений солдат из Азербайджанской ССР были бои за Брестскую крепость, оборона Ленинграда, оборона Москвы, битвы за Сталинград, Кавказ, Курская дуга. На Украине в основном на Крымском полуострове, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Европы и битва за Берлин.

Национальные воинские подразделения РККА

На территории Азербайджанской ССР было создано:

87 батальонов,

1123 отряда самообороны.

Сформированы:

77-я стрелковая дивизия,

223-я стрелковая дивизия,

396-я стрелковая дивизия,

402-я стрелковая дивизия,

416-я стрелковая дивизия.

Части и соединения, в которых присутствовала значительная доля уроженцев Азербайджана:

416-я стрелковая Таганрогская Краснознамённая Ордена Суворова дивизия,

76-я горнострелковая Краснознамённая дивизия им. К. Е. Ворошилова (позднее 51-я гвардейская стрелковая Таганрогская ордена Ленина Краснознамённая Ордена Суворова дивизия),

77-я стрелковая Симферопольская Краснознамённая Ордена Суворова дивизия,

223-я стрелковая Белградская Краснознамённая дивизия,

227-я стрелковая Краснознамённая Темрюкская дивизия,

271-я стрелковая Горловская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия,

402-я стрелковая дивизия,

396-я стрелковая дивизия.

Батальон,_отправляющийся_на_фронт,_по_дороге_к_станции_Баладжары

Батальон, отправляющийся на фронт, по дороге к станции Баладжары1942 год