Daily Archives: 29.04.2016

ЭЛЬВИН АКБЕРЛИ: БЕЙЛАГАН, УЛЬЯНОВСК, САМАРА И ТАК ДАЛЕЕ…

Стандартный

ЭЛЬВИН ГАМБАР ОГЛЫ АКПЕРЛИ. Студент пятого курса стоматологического факультета Самарского государственного медицинского университета. Беседа состоялась 24 апреля 2016 года в офисе «Лиги азербайджанцев Самарской области».

ЭЛЬВИН В ОФИСЕ 2

  • Я всю нашу молодежь в основном знаю через Самира Бабаева. Если не ошибаюсь, он говорил, что вы родились в России. Это так?

Read the rest of this entry

Реклама

29 APREL 1894 — GENERAL MİR İBRAHİM TALIŞİNSKİNİN VƏFATI

Стандартный

 

Azərbaycan tarixinin görkəmli hərbi xadimlərindən biri də general-mayor Mir İbrahim bəy Talışinskidir. O, mədəniyyət və ictimai fikir tariximizdə daha çox xeyriyyəçi, dilçi, hərbçi və bacarıqlı təsərrüfatçı kimi tanınmışdır. 1828-ci ilin iyul ayının 11-də Lənkəran şəhərində anadan olan Mir İbrahim bəy Mir İsmayıl bəy oğlu, Talış xanı general-leytenant Mir Mustafa xanın nəvəsidir. Onun hərbi çini general-mayor olduğundan xalq arasında «Yaranal xan» və ya «Yaranal Miri bəy» adı ilə tanınmışdır.

Mir İbrahim bəy haqqında ilk Azərbaycan qəzeti olan «Əkinçi»nin 26 may 1877-ci il tarixli nömrəsində də məlumat verilmişdir. Qəzet «Təzə xəbərlər» bölməsində yazır: «Badikübə (Bakı) quberniyasından cəm olunan süvari əsgərlərə polkovnik Mir İbrahim bəy Talışxanov hakim, yəni polkovoy komandir təyin olunub» Bu faktdan aydın olur ki, Mir İbrahim bəy 1877-ci ildə Bakı süvari əsgər polkunun komandiri olmuşdur.

Mir İbrahim bəy istefaya çıxdıqdan sonra Lənkəranda ona məxsus təsərrüfat sahəsinə rəhbərlik etmiş və yüksək növ keyfiyyətli çəltik yetişdirmişdir. 1887-ci ildə Xarkov sərgisinə Lənkəran qəzasından 9 növ çəltik nümunəsi göndərilmişdir. Yüksək keyfiyyətli çəltik növlərinə görə Mir İbrahim bəy Talışinski sərgidə üçüncü yeri tutub, bürünc medalla təltif olunmuşdu.

General-mayor Mir İbrahim bəy 29 aprel 1894-cü ildə Lənkəranda vəfat etmiş, Böyük Bazar məscidinin yanında tikdirdiyi «Yaranal xan təkyəsi”ndə dəfn olunmuşdur.

Мир Ибрагим-хан Талышинский (11 июля 1828— 29 апреля 1894) — российский военачальник, генерал-майор.

1 августа 1845 году вступил в службу в звание унтер-офицера в Грузинский линейный батальон № 8. С 5 февраля 1847 года — прапорщик. 12 мая 1850 года назначен в Апшеронский пехотный полк. С 24 мая 1851 года — подпоручик. Участвовал в походе против горцев: в 1849 — в походе на Турчидаг и осаде укрепленного аула Чох; в 1850 — в Кумухском владении и на Кутишинских высотах; 1851 — в боях на Кутишинских и Гамашинских высотах, в подавлении восстания в Кайтаге и Табасаране; 1853 — в составе Дагестанского отряда в походе на Прикаспийский край; в 1857—1858 годах в походе на Дидойское общество. За отличие в походах против горцев 9 декабря 1851 года награждён орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

25 февраля 1852 года — служил в лейб-гвардии Финляндского полка. С 22 августа 1854 года — поручик. 29 сентября 1857 года — назначен в лейб-гвардии Гусарский полк. 18 июня 1858 года награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами.

30 августа 1858 года — штабс-ротмистр. Награждён орденом Святой Анны 3-й степени с мечами. С 10 февраля 1860 года — ротмистр. 19 апреля 1864 года — полковник. 21 сентября 1871 года — награждён орденом Святого Станислава 2-й степени, а также орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

В знак посещения императором Александром Кавказа осенью 1871 года пожалован серебряной медалью для ношения на Владимирской ленте. С 14 мая 1877 года — командующий Бакинским конно-иррегулярным полком. 24 февраля 1879 года назначен состоять при Кавказской армии и зачислен по армейской кавалерии. 15 мая 1883 года за отличие по службе произведен в генерал-майоры.

Пожалован знаком отличия беспорочной службы за выслугу 40 лет в офицерских чинах (22 августа 1888 года) и орденом Святого Владимира 3-й степени (10.03.1889). Имел также крест за службу на Кавказе, серебряную медаль за покорение Чечни и Дагестана, светло-бронзовую медаль в память Крымской войны, тёмно-бронзовую медаль в память русско-турецкой войны.

С 5 января 1873 года — Директор Ленкоранского отделения Бакинского губернского попечительного о тюрьмах комитета.

 

29 APREL 1918 — QÜMRİDƏ AZƏRBAYCANLILARIN QƏTLAMI

Стандартный
29 APREL 1918 — QÜMRİDƏ AZƏRBAYCANLILARIN QƏTLAMI

29 апреля 1918 года поблизости Гюмри 3 тысячам азербайджанских переселенцев была устроена засада. Среди переселенцев подавляющее большинство состояло из женщин, детей и стариков, и все они до одного были уничтожены.

29 APREL 1918 — Erməni-daşnak quldur dəstələri Gümrü (o vaxtkı Aleksandropol) şəhəri yaxınlığında azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliam həyata keçiriblər. Əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 3 min nəfər qətlə yetirilib.

İki gün sonra (1 may) erməni dəstələri Qars yaxınlığındakı Şiştəpə və Düzkənd kəndlərində 600 azərbaycanlını öldürüblər.