Daily Archives: 28.04.2016

28 APREL — ƏLƏLBƏR TAĞIYEVİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

ƏLƏKBƏR TAĞIYEV

Ələkbər Tağıyev (28 aprel 1924 — 16 aprel 1981) —  Azərbaycan bəstəkarı

Gəncədə kasıb əkinçi ailəsində anadan olan Ələkbər Tağıyev ilk təhsilini də burda alıb və 1938-ci ildə Şəhər xalq məhkəməsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. O, prokurorluq orqanlarında 1974-cü ilə qədər, yəni təxminən 36 ilə yaxın bir müddətdə çalışmışdı. Ələkbər Tağıyev mahnı yazmağa 1958-ci ildən – oğlu Xaliq Tağıyevin anadan olmasından sonra başlayıb. İlk mahnısı olan «Qonşu qız» mahnısını da Gəncədə yaşadığı illərdə yazıb. Həmin vaxtlar Ələkbər Tağıyev yazdığı mahnıları ilk olaraq, musiqiçi, eyni zamanda yaxın dostu Akif  Bakıxanova göstərir və onunla məsləhətləşirdi. «Qonşu qız» mahnısının qazandığı uğurdan ruhlanan bəstəkar qısa müddətdə «Şirin arzular», «Sən gəlməz oldun, «Dinə bilmədim», «Bakı gecələri», «Azərbaycanım mənim» kimi mahnılar bəstələyib. Ələkbər Tağıyevin mahnı yaradıcılığı konservatoriya-bəstəkarlıq məktəbi keçməmiş digər istedadlı müsiqiçilərin də həvəsini artırdı və onları yaradıcılığa ruhlandırdı.

İlk mahnılarının çoxunun ifaçısı Zeynəb Xanlarova olub və bu əməkdaşlıq 10 ilə yaxın müddətdə davam edib.

Ələkbər Tağıyev peşəkar musiqi təhsili almaq üçün 1962-ci ildə Asəf  Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin nəzdindəki bəstəkarlıq kursuna daxil olur, 1964-cü ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirir, ardınca isə SSRİ Musiqi Fondunun üzvü seçilir.

Bəstəkarın «Sən gəlməz oldun», «Arzu qızım», «Sənə qurban», «Sədaqətim var» kimi mahnılar dəfələrlə türk, rus, erməni müğənnilərinin repertuarına daxil olub, mahnı müsabiqələrində ifa edilib, klip çəkilib, hətta müxtəlif filmlərdə də istifadə olunub.

 

Реклама

ŞƏHİDLƏRİ UNUTMAYAQ: LAÇINLI ZABİT ƏRƏSTUN KƏRİMOV

Стандартный

Ərəstun_Kərimov

Ərəstun Əhməd oğlu Kərimov 3 may 1956-cı ildə Laçın rayonunun Mişni kəndində anadan olub. Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunda mühəndis-elektromexanik ixtisasına yiyələnib. Qarabağ müharibəsinə qədər Bakı Elektroterm avadanlıqları zavodunda işləyib.

Ərəstun Kərimov 1992-ci ildə Bakı Ali Hərbi Komandirlər Məktəbinin müdavimi olub. Baş leytenant xidmət etdiyi poliqonda olarkən taqım komandiri vəzifəsini daşıyıb. Ərəstunun komandirlik etdiyi taqım ilk dəfə 1993-cü il martın 10-da taborun başqa bölmələri ilə birlikdə döyüş zonasına göndərildi. Martın 15-də Ərəstun öz taqımı ilə ilk döyüşdə iştirak etdiBu döyüşdə Kərimovun taqımı düşmənin iki PDM-ni və bir tankını vurub sıradan çıxartdı.

Martın 24-də düşmənin daha böyük qüvvə ilə həmləsi yenə də boşa çıxdı. Düşmənin texnika və canlı itkisi komandanlıq tərəfindən diqqəti özünə cəlb etdi. Ən ağır müdafiə sahəsi Ərəstun və onun əsgərlərinə etibar edildi. 1993-cü il martın 28-də düşmənlər yeni qüvvə ilə Ərəstunun taqımının müdafiə zonasına hücum etdilər. Düşmən xeyli itki versə də, əsgərlərimizin mövqeləri arxasına keçə bildilər. Ərəstun və üç əsgəri mühasirəyə düşdülər. Artıq patron qurtarmışdı, düşmən isə səngərin önündə idi.. Əsir düşməmək üçün Ərəstun və 3 əsgəri özlərini qumbara ilə partlatdılar.

Ərəstunun arvadı Mənsumə ərnin yadigarı olan Sahil və Röya balalarını Ərəstunun arzuladığı kimi böyütdü. Oğlu Sahil 587 balla BDU-nun iqtisadi kibernetika fakültəsinə daxil olub və oranı bitirdikdən sonra magistratura təhsili alır. Qızı Röya isə Diaqnostika Tibb Mərkəzinin əməliyyat şöbəsində tibb bacısı işləyir.

Həzi Aslanov qəsəbəsində (Xətai rayonu) 3-cü dairə küçəsinə Ərəstunun adı vermişdir.

vikipediya

М.Э. РАСУЛЗАДЕ: «ИЗ-ЗА БОЯЗНИ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО, МЫ СВОЕ ЗНАМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ПОМЕНЯЛИ НА КУСОК КРАСНОГО КУМАЧА»

Стандартный
М.Э. РАСУЛЗАДЕ: «ИЗ-ЗА БОЯЗНИ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО, МЫ СВОЕ ЗНАМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ПОМЕНЯЛИ НА КУСОК КРАСНОГО КУМАЧА»

АПРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ В БАКУ И СОВЕТИЗАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Накануне восстания районные рабочие организации организовали охрану промыслов на случай их поджога мусаватистами. По распоряжению главного штаба восстания 26 апреля группа комсомольцев перерезало провода телеграфной линии Баку-Гянджа с целью воспрепятствовать вызову азербайджанских частей из Гянджи. В ночь на 27 апреля железнодорожники разобрал путь между станцией Кишлы (6 км севернее Баку) и узловой станцией Баладжары (14 км севернее Баку), намереваясь тем самым не допустить отправки мусаватистами из Баку своих частей против 11-й Красной армии. Чтобы отрезать противнику пути отступления, у моста в районе станции Кишлы расположился отряд численностью 450 рабочих. Той же ночью Чингиз Ильдрым организовал доставку снарядов на корабли военно-морского флота, после чего он вернулся в управление порта за товарищами и группой артиллеристов, переодетых рабочими. На пути к кораблям они были остановлены турецкими офицером и солдатами, которые были быстро разоружены и доставлены в порт. Намереваясь обезопасить флот от огня береговых батарей, расположенных на самой высокой точке Баилова, Ч. Ильдрым с несколькими бойцами овладел всей береговой артиллерией противника и уничтожил её связь с островом Нарген, где также располагалась артиллерия. Ранним утром 27 апреля Ч. Ильдрым неожиданно ворвался в бакинскую школу юнкеров и обезоружил всех её курсантов. Под его руководством утром того же дня вооружённые моряки вместе с баиловскими рабочими захватили первый городской полицейский участок и склад боеприпасов на Баилове. Восставшие полностью овладели военным портом и освободили из Баиловской тюрьмы всех политических заключённых (Дадаша Буниатзаде, Сумбата Фатализаде и других). Со всех кораблей были сорваны и выброшены в море трёхцветные флаги, место которых заняли красные знамёна Советов.

Тем временем боевые отряды бакинских рабочих захватили склады оружия, разоружили полицию и войска, заняли правительственные учреждения, почту, телеграф, вокзал и радиостанцию. По распоряжению Совпрофа служащие Бакинской телефонной станции обеспечили бесперебойную связь центрального штаба с промыслово-заводскими районами. В момент начала восстания азербайджанское руководство обратилось по телефону к британскому верховному комиссару в Тифлисе Люку с просьбой предложить грузинскому правительству оказать помощь путём посылки войск, а также оказать давление на Армению и добиться от неё гарантий прекращения боевых действий в Карабахе. Под влиянием большевистской агитации на сторону восставших перешли некоторые воинские части (полк «Ярдым Алайи» и 7-й пехотный полк). Бойцы полка «Ярдым Алайи» отправили в распоряжение Азревкома броневик, а также задержали поезд с английской и польской миссиями. В 10 часов утра военная флотилия под командованием Чингиза Ильдрыма вышла в бакинскую бухту и направила корабельные орудия на здания правительства и парламента.

Постановлением ЦК АКП(б) был учреждён Временный военно-революционный комитет Азербайджана (Азревком) в составе Н. Нариманова, М. Д. Гусейнова, Г. Мусабекова, Г. Султанова, Д. Буниатзаде, А. Алимова и А. Г. Караева. В 12 часов дня делегация большевиков во главе с Гамидом Султановым от имени ЦК Компартии Азербайджана, Бакинского бюро крайкома РКП(б) и президиума «рабочей конференции» предъявило мусаватскому правительству ультиматум о сдаче власти в течение 12 часов. Впоследствии Г. Султанов писал: «члены парламента до того были ошарашены, что не могли в течение нескольких минут раскрыть рот и вымолвить хотя бы слово. Затем, когда председательствующий в парламенте зачитал ультиматум, Агамалиоглы с места выкрикнул: „Конец! Базар закрыт! (Вессалам, базар багланды!)“»[67]. В половине первой ночи с 27 на 28 апреля последовал ультиматум со стороны командующего уже Красным флотом Советского Азербайджана Чингиза Ильдрыма:

  Красный флот социалистической советской Азербайджанской республики предлагает Вам немедленно сдать власть советскому рабоче-крестьянскому правительству во главе с тов.Н. Наримановым. Красный флот в этом случае гарантирует спокойствие и мир всему населению г. Баку без различия национальностей. Ответ должен быть представлен с получением сего через 2 (два) часа, в противном случае будет открыт огонь[69].  

Для обсуждения ультиматума перед заседанием парламента была образована комиссия в составе М. Г. ГаджинскогоМ. Э. Расулзаде, К. Карабекова, А. Сафикюрдского ( и А. Кардашева. Во избежание кровопролития, член ЦК партии Мусават Шафи-бек Рустамбеков на совещании в узком кругу у Н. Усуббекова, предложил некоторым депутатам оставить Баку и переехать в Гянджу для организации там сопротивления. Однако его предложение не нашло поддержки у собравшихся. В 20:45 открылось экстренное заседание парламента, на повестке дня которого был лишь один вопрос — ультиматум о сдаче власти. Перед обсуждением вопроса военный министр С. Мехмандаров сообщил членам парламента о невозможности вооружённого сопротивления. По настоянию М. Э. Расулзаде было принято решение провести открытое заседание парламента, «чтобы не принимались решения без ведома народа и чтоб он знал в каком положении мы находимся». Огласив текст ультиматума, премьер-министр М. Г. Гаджинский предложил принять условия ультиматума и был поддержан представителями различных парламентский фракций — С. А. Агамалиоглы («Гуммет»), К. Карабековым («Иттихад»), А. Сафикюрдским (Социалистический блок), А. Кардашевым («Эхрар»). Несмотря на то, что М. Э. Расулзаде не соглашался с условиями ультиматума, партия Мусават вынуждена была присоединиться к мнению большинства. По воспоминаниям Агамали оглы «парламент был полон. Первым говорил, кажется, Саниев, доказывая необходимость сдачи. Вторым Мамед Эмин, который очень сожалел, что приходится так бескровно отдавать большевикам, но не стоял за сопротивление, если этого не хотят другие. Потом говорил я и очень резко, „Никто не осмелится затеять какое-либо сопротивление, никто не осмелится подвергнуть разрухе город и пролить напрасно кровь невинных. Ни капли крови. И за что? За то, что происходит перемена власти и взамен Усуббекова, Хойского и прочих сторонников дармоедов и бездельников у власти станут Нариманов, Мирза Давуд и другие, то есть сторонники интересов рабочих и крестьян. Кто осмелится сопротивляться… Надо спешить — время дорого“.

Read the rest of this entry