27 APREL 1906 — RUSİYANIN I DÖVLƏT DUMASI İŞƏ BAŞLAYIB

Стандартный
27 APREL 1906 — RUSİYANIN I DÖVLƏT DUMASI İŞƏ BAŞLAYIB

1906 — Sankt-Peterburqda Rusiya imperiyasının parlamenti — I Dövlət Duması fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanda seçkilər bir qədər gec, may ayında keçirildiyi üçün azərbaycanlı deputatlar Dumanın işinə sonradan qoşuldular.

Dumaya beş azərbaycanlı deputat — Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,  Məmmədtağı Əliyev və Əsədulla bəy Muradxanov seçilmişdi. 448 nəfərlik Dumada 36 müsəlman deputat vardı və müsəlman fraksiyasına Ə. Topçubaşov rəhbərlik edirdi.

ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — ( 524 депутата)
(27 апреля 1906 — 9 июля 1906 -72 дня)

Азербайджанские депутаты

1. Алиев Мамед Таги,48 лет, купец (окончил Петровскую сельхозакадемию в Москве)

2. Мурадханов Асадулла бек, 40 лет (окончил учительскую семинарию; письмоводитель в Джавадском уезде Бакинской губернии)

3. Топчибашев Али Мардан бек, 42 года (окончил юр.фак. ПГУ; гласный Бакинской городской думы, присяжный поверенный; редактор газеты «Каспий»)

4. Зиятханов Исмаил хан, Абульфат оглы, 39 лет (юр.фак. МГУ; товарищ прокурора при Тифлиском окружном суде)

5. Ахвердов (Агвердиев?) Абдурагим бек, 36 лет (прослушал Восточного факультета ПГУ; драматург)

Обсуждение закрыто.