7 APREL 1906 — «MOLLA NƏSRƏDDİN» JURNALININ İLK SAYI ÇAPDAN ÇIXIB

Стандартный
7 APREL 1906 — «MOLLA NƏSRƏDDİN» JURNALININ İLK SAYI ÇAPDAN ÇIXIB

Молла́ Насредди́н (азерб. Molla Nəsrəddin) — азербайджанский еженедельный иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в Тифлисе (1906-1914, 1917), Тебризе (1921) и в Баку (1922—1931). За 25 лет было издано 748 выпусков журнала (340 — в Тифлисе, 8 — в Тебризе и 400 — в Баку).

Molla Nəsrəddin — Azərbaycan dilində satirik, populyar jurnal. İlk sayı 1906-cı il aprelin 7-də (köhnə təqvimlə 20-də) Tiflisdə işıq üzü görüb.

«Molla Nəsrəddin»in birinci sayı 1906-ci il aprel ayının 7-də Tiflisdə çapdan çıxıb. 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə Bakıda nəşr edilib. Redaktoru və müəllifi Cəlil Məmmədquluzadə olub. 25 il ərzində 748 nömrəsi (340-ı Tiflisdə, 8-i Təbrizdə, 400-ü Bakıda) çıxıb.

Реклама

Обсуждение закрыто.