Daily Archives: 29.03.2016

ŞƏHİD ETİBAR KAZIMOV GORANBOYDA DƏFN OLUNUB

Стандартный

ETİBAR KAZIMOVşəkil: APA

Martın 26-da cəbhənin Tərtər rayonunun Qapanlı kəndi istiqamətində şəhid olan 30 yaşlı Etibar  Kazımov martın 27-də Goranboy rayonun Safikürd kəndində torpağa tapşırılıb.  

Şəhid iki ay əvvəl evlənibmiş.

Реклама

БИБЛИЮ НА ТАТАРСКИЙ ПЕРЕВОДИЛИ ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА

Стандартный

Вышла в свет Библия на татарском языке

Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на татарский язык. Это пятый полный перевод Библии в России — до этого ее перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. Отметим, что Библия переведена уже на 565 языков.

Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет большим международным коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.

Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: в середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале нового века увидели свет Новый Завет (Инҗил, 2001) и Пятикнижие (Тәүрат, 2007).

Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык — носители татарского языка из мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским текстом на родном языке. Перед переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач. Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками на древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, 28-е издание Nestle-Aland). Перевод был также проверен научным консультантом, имеющим опыт в области библейского перевода. Для достижения максимальной языковой естественности татарский перевод был отредактирован опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями.

По мнению рецензентов, «полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в соответствии с нормами современного литературного татарского языка». Они отмечают, что необходимость этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению лексико-семантических средств языка, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию литературных норм.

Участники проекта уверены, что выход в свет Библии на татарском языке станет ярким событием в культурной жизни Татарстана. Эта книга привлечет к себе внимание всех, кто так или иначе связан с духовной, нравственно-воспитательной и научно-исследовательской деятельностью. Перевод даст возможность носителям татарского языка детально ознакомиться с содержанием библейского текста. Перевод также поможет лучше узнать истоки трех великих мировых религий — иудаизма, христианства и ислама, так как в священных книгах — Торе, Библии и Коране — есть много сходных по содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию диалога между представителями различных религиозных конфессий.

http://www.tatarstan-mitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews/?id

29 MART — MİLLİ QƏHRƏMAN ETİBAR İSMAYILOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

ETİBAR

29 mart 1964-cü ildə Ağcabədi rayonunun Hindarx kəndində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə burada məktəbi bitirmişdir. 1990-cı ildə o erməni vəhşilikərinə tab gətirə bilmir və könüllü müdafiə batalyonlarından birinə yazılır.

Bir neçə batalyonda vuruşan Etibar Ağdam batalyonuna yazılır. O, kəşfiyyata gedər mühüm məlumatlar əldə edərdi. 1994-cü il 4 yanvar Etibarın tərkibində olduğu tabor yeni tapşırıq alır: Xocavənd rayonunda mövqe tutan erməni qəsbkarlarının arxasına keçmək və məlumat əldə etmək…bu əməliyyat yerinə yetirilərkən onlar mühasirəyə düşürlər, Etibar döyüşçü dostlarını xilas etmək üçün əlindəki sonuncu qumbaranı sinəsinə sıxaraq özünü tankın altına atır, erməni faşistlərinin tankı ekipajla birlikdə məhv edilir.

Etibar İsmayılovun şəhid olmasından sonra onun qəhrəmanlığına aid çoxlu şeirlər, dastanlar yazılmışdır.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 5 yanvar 1994-cü il 86 saylı fərmanı ilə İsmayılov Etibar Bəylər oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Cəsədi döyüş meydanında qalmışdır.

29 MART — MİLLİ QƏHRƏMAN FARİZ QƏHRƏMANOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
29 MART — MİLLİ QƏHRƏMAN FARİZ QƏHRƏMANOVUN DOĞUM GÜNÜ

29 mart 1974-cü il Bərdə rayonunun Xəsili kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə burada nəktəbi bitirmişdir. 1992-ci il iyun ayında hərbi xidmətə çağırılır.

«N» saylı hərbi hissənin tərkibində Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Kəlbəcər, Tərtər rayonunda gedən döyüşlərdə iştitrak edir. Bu batalyon onlarla erməni yaraqlısını məhv etmişdi.

1994-cü il Ağdərə rayonunda gedən döyüşlərdə yaralanır. Müalicə olunan kimi yenidən cəbhəyə dönür.

1995-ci il 13-17 mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində də iştirak etmişdir.

1995-1996-cı illərdə Türkiyə Respublikasında Jandarm və Komanda Məktəbində təhsil almışdır.

Hazırda zabitdir.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlu «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

 

29 MART — MİLLİ QƏHRƏMAN İLQAR İSMAYILOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

Ilqar-Ismayilov-Milli-Qehreman

İlqar İsmayılov 29 mart 1959-cu il Bakı şəhərində doğulmuşdur. 1966-cı ildə Bakı şəhərindəki 45 saylı orta məktəbə getmiş, 1976-cı ildə təhsilini başa vurmuşdur. Daha sonra Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi İnstitunda təhsil almışdır. 1981-ci ildə hərbi xidmətə çağırılımış, 1983-cü ildə ordudan tərxis edilmişdir.

İlqar 1991-ci ildən başlayaraq tez-tez döyüş bölgəsinə gedərdi. Onun şücaəti nəticəsində ermənilərlə vuruşan xeyli xarici vətəndaş ələ keçirilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 128 nəfər döyüşçümüz Qızartı yüksəkliyini erməni basqınçılarından azad etmişdir. İgid komandir 1992-ci il 1 oktyabr qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Ailəli idi, iki övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli 273 saylı fərmanı ilə kapitan İsmayılov İlqar Sədi oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Bakı küçələrindən biri onun adını daşıyır, 45 saylı orta məktəbin önündə büstü qoyulub.