Daily Archives: 18.03.2016

НОВРУЗ: РОВШАН ГУСЕЙНОВ СОЗЫВАЕТ ДРУЗЕЙ В БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЕ

Стандартный

 

ЧЕТВЕРО РОВШАН КНЯЗ ОГЛЫ

Один из успешных фермеров Самарской области, муниципальный депутат Ровшан Княз оглы Гусейнов каждый год Новруз отмечает вместе со своими друзьями, которых у него много. И не только в Большой Глушице, где много лет живет и трудится уроженец села Парванлы Зардабского района. 18 марта 2016 года за большим праздничным столом сидели руководители Большой Глушицы, друзья Р. Гусейнова, его коллеги и деловые партнеры из разных сельских районов области.  Как всегда, в числе приглашенных были члены нашей организации во главе с руководителем ЛАСО, членом Общественной палаты Самарской области Ширваном Керимовым.

Глава муниципального района Большеглушицкий Александр Васильевич Грибеник и председатель собрания представителей Сергей Иванович Поставной поздравили с Новрузом всех азербайджанцев Самарской области, отметив, что азербайджанцы Большой Глушицы, при своей относительной малочисленности, вносят значительный вклад в экономическое развитие района. Руководители и владельцы фермерских хозяйств, многих из которых Ровшан Гусейнов называет своими учителями, отметили, что Новруз, который каждым годом в России получает все больше и больше распространение, праздник светлый, несущий добро и заряжающий людей оптимизмом верой и надеждой на будущее.

С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель управления национальной и конфессиональной политики в областной администрации Надежда Петровна Осипова. президент — Казахская национально-культурной автономии «Ак жол» Дусенбаев Токтарбай Кадыргалиевич.

Гости праздника, конечно, пришли с подарками. У делегации «Лиги азербайджанцев Самарской области» кроме полезных на все случае жизни книг, которые вручил Ширван Керимов, были и музыкальные сувениры – в Большую Глушицы на празднование Новруза приехали и танцоры хореографического коллектива ЛАСО под руководством Мирмагомеда Сейидли.

В Новруз принято адресовать друг другу самые наилучшие пожелания. Вот и я решил высказать некоторые свои пожелания, которые кому-то ошибочно покажутся критическими замечаниями. В любом случае я их высказываю из добрых побуждений и намерений. Так как празднование Новруза в Большой Глушице стало ежегодным, следовательно, традиционным, хотелось бы в его программе и организации произошли некоторые изменения, которые могли только его улучшить.

На мой взгляд, на празднике должны быть и женщины. Новруз – праздник семейный. Мужским праздником он никогда не был. К тому же, если и в следующем году на празднике будут одни мужчины, Надежа Петровна откажется ехать в Большую Глушицу – в большом зале быть единственной женщиной, полагаю, даже не эстетично…

Новруз – праздник не камерный, Новруз – праздник народный, площадной. В праздничном событии Новруз должен быть сутью, а не поводом для чего бы то ни было. Иначе мы рискуем превратить народный праздник, ставший элементом нашей национальной идентичности, в корпоратив… Пример проведения народного Новруза показал несколько лет назад наш покойный соотечественник Тарлан Шарифов в Большой Черниговке, сумевший сделать азербайджанское мероприятие праздничным событием всего района и собравший огромное количество людей. Такое не забывается, это тот праздник, который, по выражению классика, «всегда с тобой».

Мы благодарим Ровшана Гусейнова за прекрасный щедрый стол, желаем ему, его родным и близким, всем жителям Большеглушицкого района благополучия, процветания.

С Новрузом!

 

 

ТРОЕ ЛУЧШЕ 1

 

 

СТОЛ ДЖАМАЛ РОВШАН

 

 

 

 

АНАСТАСИЯ ВУСАЛ ЛУЧШЕ

 

Реклама

18 MART — MİLYONÇU VƏ XEYRİYYƏÇİ YUSİF AĞA DADAŞOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
18 MART — MİLYONÇU VƏ XEYRİYYƏÇİ YUSİF AĞA DADAŞOVUN DOĞUM GÜNÜ

Dadaşov Yusif ağa Hacı Hacı ağa oğlu (18.3.1870, Bakı -26.3.1918, Bakı) — Azərbaycan milyonçusu, xeyriyyəçi.

Stokholm Universitetini (İsveç) əla qiymətlərlə bitirmiş, rus, fransız və digər Avropa dillərini mükəmməl öyrənmişdi. Çar Rusiyasında həqiqi mülki müşavir rütbəsində olmuşdur. Ölkə xaricindəki fəaliyyətinə və xeyriyyə işlərinə görə Rusiyanın «Müqəddəs Anna», «Müqəddəs Stanislav», 2 dəfə İranın «Şiri-Xurşid», Buxara əmirliyinin «Buxarayi-şərif‖ ordenləri və bir çox medallarla təltif edilmiş, Dadaşov Rusiyanın «fəxri vətəndaşı» titulunu almışdır.  Onun gəmiçilik ticarətindən əldə etdiyi gəlirin əksəriyyəti xalqın maariflənməsinə (Qori Müəllimlər Seminariyası və «Qız məktəbi»nə) sərf edilirdi. Bakı-Batum neft kəmərinin çəkilməsinə, Bakı duması binasının inşasına xeyli vəsait sərf edən Dadaşov Maksim Qorkinin, D.İ. Mendeleyevin, neft geologiyası mütəxəssisi İ.M.Qubkinin Bakıya səfərlərini maliyyələşdirmişdi. Bakida musəlmanlarin savadlanmasi istiqametində yaradilmiş «Nəşrül-Maarif» xeyriyyə cəmiyyətinin 5 fəxri uzvündn biri de Haci Haciaga Dadashovun oglu Aga Yusif idi. Azərbaycanın maddi mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanmasında yaxından iştirak edən Dadaşov Bibiheybət məscidini bərpa etdirmiş, həmçinin Buxara əmirinin Moskvada tikdirdiyi məscidə qırxçıraqlı qəndil və qiymətli xalılar bağışlamışdı. Azərbaycanda milli hökumətin yaradılmasına, «Müsavat» partiyasının geniş fəaliyyət göstərməsinə maddi yardım edən Dadaşov 1918 ildə Bakıda mart soyqırımı zamanı dəstəsi ilə birgə ermənilərə qarşı silahlı mübarizə aparmışdır. Silah ardınca Rusiyaya göndərdiyi gəmiləri qarşılamağa gedən Dadaşov silahları arabalara yüklətdirib geri qayıdarkən, daşnak S.Lalayanın quldur dəstəsi ilə qarşılaşmışdır. S.Lalayan ona qılıncının altından keçməyi əmr edərkən, Dadaşov «Mən türkəm. Türk ölər, ancaq erməni dığasının qılıncının altından keçməz» cavabını vermişdir. Hiddətlənən daşnaklar onu işgəncə ilə öldürmüşlər. İşgəncələrə mətanətlə tab gətirən Dadaşov erməniləri burada yubadaraq, silahların daşnaklara yox, əliyalın döyüşən azərbaycanlılara çatmasına nail olmuşdur. Ölümündən sonra ermənilər onun üzəri brilyant, zümrüd və yaqutla bəzədilmiş, yaxasından orden və medallar asılmış mundirini ələ keçirmişlər. Qəbri indiyədək aşkar edilməmişdir.

vikipediya

18 MART — BÖYÜK ŞAİR ƏLİ KƏRİMİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

əli kərim

Əli Kərim (Əli Paşa oğlu Kərimov) 1931-ci il mart ayının 18-də Azərbaycanın Göyçay şəhərində anadan olmuşdur. Atası Paşa kişi fəhlə işləmişdir. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olur, burada ehtiyacı olduğu yataqxana olmadığından Teatr İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsinə keçir, III kursdan Moskvada, M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsilini davam etdirir. Bakıya qayıtdıqdan sonra «Azərbaycan» jurnalının redaksiyasında işləmiş, şeir şöbəsinin müdiri olmuşdur.

Əli Kərimin ömrü,öz şair sözü kimi,poeziyada atributa çevrildi. Bu gün onun üslubunu,deyim tərzini,söz-obrazlarını davam etdirən şairlər var. İlk nəşr olunan əsəri 1948-ci ildə «Azərbaycan pioneri» qəzetində çıxmış «Təzə müəllim» şeiri olmuşdur. 1957-ci ildə Moskvada keçirilən tələbələrin VI Ümumdünya Festivalında «İlk simfoniya» poeması mükafata layiq görülmüşdür. İlk kitabı 1958-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatı dekadası münasibəti ilə Moskvada rusca çıxan «İki sevgili» kitabı olmuşdur.

«İki sevgi» (1960), «Həmişə səfərdə» (1963), «Qızıl qanad» (1965), «Qaytar ana borcunu» (1970), «Uşaqlar və ulduzlar» (1971) «Səfərdən sonra» (1972), «Pillələr» (1978), «Gül və çörək» (1978), «Seçilmiş əçərləri» (I cild, 1974, II cild 1975), «Qayıt» (1983), «Pillələr» (1987), Seçilmiş əsərləri» (2 cilddə, 1991), «Mavi nəğmənin sahilində» (1991), «Neyləyim, şeirlə dərd söyləyirəm, (1999) və s. kitabları nəşr edilmişdir. Ona həsr edilmiş Feyzi Mustafayevin «Dinmə, ey kədər» (1986), Elza Kərimin «Nə xoşbəxt imişəm», Altay Məmmədovun «Tanıdığım Əli Kərim» xatirələr kitabları çapdan çıxmışdır.

Palatada saxlanmış şeirlərdən

Ey mənim yerimdə 
                     yatan qardaşım
bəzi məsləhətə ixtiyarım var;
Dəmir yaddaşında bu çarpayının
qalar o çəkdiyin sonsuz ağrılar.
Can vermək təcrübəm,
                sancı vuruşum,
Qızdırma yanğınım,
                üşütmə qışım,
İcazə verir ki,
               ağır halına
bircə qədəm atım
               azca qarışım.
Qorxu!
         Ürəyinə yol tapsa qorxu,
insan da ölməyə başlar o gündən.
Qorxu — kəşfiyyatçı,
          xəbər verəcək
ölümə o sənin hər illətindən.
O yol açacaqdır.
         ölüm gələcək,
Gəlib hazırına
         nazir olacaq,
Səni içəridən
         alacaq onlar,
yanacaq sinəndə
         sönməz bir ocaq.
Dərmana fikir ver.
         iynəyə də bax.
qarışıb onlara
         qorxu da keçər.
Qorxudan qorunmaq
          qüdrətin olsa,
Ölüm baş götürüb
          dünyadan köçər.