17 MART — GÖRKƏMLİ YAZIÇI VƏ TƏRCÜMƏÇİ MİKAYIL RZAQULUZADƏNİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
17 MART — GÖRKƏMLİ YAZIÇI VƏ TƏRCÜMƏÇİ MİKAYIL RZAQULUZADƏNİN DOĞUM GÜNÜ

Rzaquluzadə Mikayıl Manaf oğlu (17 mart, 1905, Bakı–10 noyabr, 1984, Bakı) — nasir, şair, tərcüməçi, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın qabaqcıl maarif xadimi (1968), əmək veteranı (1976). Ədəbi təxəllüsü otuzuncu illərdə «Mim-Re», «M.R.», «R.Mikayıl», sonralar «M.Rzaquluzadə» olmuşdur.

TƏRCÜMƏLƏRİ

 (farscadan, ruscadan)

  1. Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə (iqbalnamə). Bakı: Azərnəşr, 1941, 692 səh.
  2. Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə (iqbalnamə). Bakı: Azərnəşr, 1967, 720 səh.
  3. Y.Lebedinski. Həftə. Bakı: Azərnəşr, 1932, 98 səh.
  4. F.Panfyorov Brusski (II kitab). Bakı: Azərnəşr, 1933, 270 səh.
  5. T.Oldriç. Amerika məktəblisinin xatirələri. Bakı: Azərnəşr, 217 səh.
  6. R.Kiplinq. Mauqli. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1939, 116 səh.
  7. V.Mayakovski. Seçilmiş şeirlər və poemalar. Bakı: Usaqgəncnəşr, 1940, 328 səh.
  8. M.Şoloxov. Nifrət fənni. Bakı: Azərnəşr, 1942, 36 səh.
  9. F.Panfyorov. Gözümlə gördüklərim. Bakı: Azərnəşr, 1942, 92 səh.

10.V.Bianki. Biz çoxuq. Bakı: Azərnəşr, 1943, 56 səh.

11.V.Vasilyevskaya. Göy qurşağı. Bakı: Azərnəşr, 1947, 162 səh.

12.V.Q.Belinski. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1948, 272 səh.

13.İ.S.Turgenev. Ovçunun xatirələri. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948, 96 səh.

14.A.Düma. Üç muşketyor. Bakı: Azərnəşr, 1949, 336 səh.

15.A.Darbni. Mən sovet vətəndaşıyam. Bakı: Azərnəşr, 1950, 84 səh.

16.M.Qorki. Uşaqlar. Bakı: Azərnəşr, 1950, 24 səh.

17.M.Qorki. Ədəbiyyat haqqında. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950, 152 səh.

18.C.Svift. Emanuel Qulliverin səyahəti. Bakı: Azərnəşr, 1950, 324 səh.

19.S.Üstüngəl. Zindanda və «azadlıqda». Bakı: Azərnəşr, 1951, 156 səh.

20.L.Tolstoy. Dirilmə. Bakı: Azərnəşr, 1951, 292 səh.

21.İ.S.Turgenev. Atalar və oğullar. Bakı: Azərnəşr, 1952, 224 səh.

22.İ.S.Turgenev. Rudin. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952, 192 səh.

23.İ.S.Turgenev. Ərəfə. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953, 268 səh.

24.A.İ.Gertsen. Kimdir müqəssir. Bakı: Azərnəşr, 1954, 265 səh.

25.A. Korneyçuk. Eskadranın məhvi. Bakı: Azərnəşr, 1954, 148 səh.

26.V.Latsis. Balıqçı oğlu. Bakı: Azərnəşr, 1954, 560 səh.

27.H.Andersen. Nağıllar və rəvayətlər. Bakı: Usaqgəncnəş, 1956, 176 səh.

28.A.Barto. Ağlağan qız. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956, 13 səh.

29.C.London. Hekayələr. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957, 116 səh.

30.Z.AIeksandrova. Güllü paltar. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958, 18 səh.

31.H.Heyne. Seçilmiş şeir və poemalar. Bakı: Azərnəşr, 1958, 315 səh.

32.R.Nuri Güntəkin. Çalı quşu. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959, 416 səh.

33.C.Rodari. Çippolino. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960, 232 səh.

34.S.Mixalkov. Bəs sizdə nə var? Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960, 16 səh.

35.P.Svirka. Ana torpaq. Bakı: Azərnəşr, 1961, 208 səh.

36.F.Şiller. Vilhelm Tell. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962, 192 səh.

37.K.İvanov. Narspi. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962, 66 səh.

38.H.Andersen. Düyməcik. Bakı: Azərnəşr, 1962, 24 səh.

39.A.I.Gertsen. Kimdir müqəssir? Bakı: Azərnəşr, 1962, 252 səh.

40.H.Andersen. Qar kraliça. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1963, 56 səh.

41.A.Tolstoy. Mühəndis Qarinin hiperbolidi. Bakı: Usaqgəncnəşr, 1964, 308 səh.

42.A.AIeksin. Danışır yeddinci mərtəbə. Bakı: Usaqgəncnəş, 1965, 334 səh.

43.L.Lagin. Qoca Xattabıç. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1965, 407 səh.

44.A.S.Puşkin. Baxçasaray fantanı. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1967, 83 səh.

45.İ.Stanyukoviç. Dəniz hekayələri. Bakı: Azərnəşr, 1969, 83 səh.

46.C.London. Həyat eşqi. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1972, 102 səh.

47.İ.S.Turgenev. Ovçunun xatirələri. Bakı: Gənclik, 1973, 87 səh.

48.S.Tompson. Heyvanlar haqqında hekayələr. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1972, 232 səh.

49.S.Smirnov. Rus gözəli. Bakı: Gənclik, 1975, 69 səh.

50.K.Markov. Semelinskli qonaq. Bakı: Gənclik, 142 səh.

51.V.Skott. Kventin Dorvard. Bakı: Gənclik, 1976, 550 səh.

52.Homer. İliada. Bakı: Azərnəşr, 560 səh.

53.İ.S.Turgenev. Rudin. Bakı: Azərnəşr, 1977, 591 səh.

54.A.Zöhrabbəyov. Odlu diyar. Bakı: Yazıçı, 1978, 224 səh.

55.H.Andersen. Düyməcik. Bakı: Gənclik, 1979, 18 səh.

56.L.Tolstoy. Dirilmə. Bakı: Azərnəşr, 1980, 292 səh.

57.I.S.Turgenev. Atalar və oğullar. Bakı: Azərnəşr, 1981, 196 səh.

58.Y.Sotnik. Kuprum. Esin iksiri. Bakı: Gənclik, 1981, 200 səh.

59.L.N.Nikolayev. Anqola markası. Bakı: Gənclik, 1983, 146 səh.

60.L.Tolstoy. Əsərləri (12-ci cild). Bakı: Yazıçı, 1983, 224 səh.

Реклама

Обсуждение закрыто.