12 MART — CABİR NOVRUZUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный
12 MART — CABİR NOVRUZUN DOĞUM GÜNÜ

Cabir Novruz 1933-cü il mart ayının 12-də Xızı rayonunun Upa kəndində anadan olmuşdur. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumunda təhsil almış və 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti-nin jurnalistika fakültəsinə daxil olmuşdur. Bir il sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tövsiyəsi ilə təhsilini davam etdirmək üçün Moskvaya, Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutuna göndərilmiş və 1957-ci ildə oranı bitirmişdir.

1958-ci ildə «Bakı» axşam qəzetinin ədəbiyyat şöbəsində ədəbi işçi kimi əmək Cabir Novruzun poeziyası XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq səhifələrindən birini təşkil edir Onun sözlərinə bəstələnmiş çoxsaylı mahnılar musiqisevərlər tərəfindən həmişə böyük rəğbət və sevinclə qarşılanmışdır.

Cabir Mirzəbəy oğlu Novruzov (Cabir Novruz) 2002-ci il dekabrın 12-də ömrünün 70-ci ilində vəfat etmişdir.

SAĞLIĞINDA QİYMƏT VERİN İNSANLARA

Bir arzum var, ay adamlar,

qoyun deyim,

Sağlığında qiymet verin insanlara,

Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,

Sağlığında yaman deyin yamanlara.

Yalnız, yalnız sağ olanda,

Hər kes esl qiymetini biler onda;

Bu sözlerim düz olmasa töhmet edin.

Sizden rica eleyirem milyon kere,

Şairlere sağlığında hörmet edin,

Sağlığında heykel qoyun ölmezlere…

Geleceye çox da ümid bağlamayın,

Sözünüzü sonralara saxlamayın.

Zehlem gedir sonralardan,

Vaxtsız dinen zurnalardan,

Boşboğazdan, avaradan,

Toydan sonra nağaradan.

Sağlığında sevindirin temizleri,

Siz heyatda bu amalla addımlayın.

Sağlığında ifşa edin xebisleri,

Satqınlara sağlığında satqın deyin,

Tülkü deyin tülkülere,

aslan deyin aslanlara;

Sağlığında qiymet verin insanlara…

Her kes bilsin öz yerini

nece sağdır,

Bu, pislerin heyatını qısaltmaqdır,

Yaxşıların heyatını uzatmaqdır…

Bu nedendir ölen kimi, qelbimizde

Adamlara sevgi, hörmet aşıb-daşır.

Ölen kimi yaxşılar da yaxşılaşır,

Yamanlar da yaxşılaşır…

Çirkinler de temiz olur ölen kimi…

Yadlar bele eziz olur ölen kimi…

Xatireler söyleyirik,

nekroloqlar qollayırıq,

Hamısını ucdantutma yaxşı deyib

o dünyaya yollayırıq.

Bu gecikmiş xeyir-dua kime gerek?

Bundan mezar böyüyecek,

ya ölenmi dirilecek?

Xoşum gelmir

bu köhnelmiş adetlerden,

xoşum gelmir…

Bu serdaba sevgilerden,

hörmetlerden xoşum gelmir.

İstemirem vaxt-vedesiz şöhreti men,

Bir an ömrü milyon qızıl ölüm gele,

deyişmerem…

Diri üçün iyne boyda hörmeti men

Ölü üçün min heykele deyişmerem…

Düz demesem, onda meni bağışlayın,

Üz tutaram uşaqlara,

qocalara, cavanlara,

Sağlığında qiymet verin insanlara,

Yaxşılara sağ olanda yaxşı deyin,

Sağlığında yaman deyin yamanlara...

 

 

Обсуждение закрыто.