7 MART 1908 — XALQ RƏSSAMI SALAM SALAMZADƏNİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

Саламзаде Салам Абдул-Касум оглы

        ( 1908 — 1982), советский живописец. 

Народный художник Азербайджанской ССР

Окончил Азербайджанский художественный техникум (1929).

 От декоративно-обобщенной манеры изображения,отличающей ранние произведения

 («Ниточный цех», 1930, Азербайджанский музей искусств имени 

Р.Мустафаева, Баку), в зрелом творчестве Саламзаде 

перешёл к тщательной проработке форм, цветовойнюансировке

 («За водой», 1968, Картинная галерея Азербайджана,

 Баку; серия картин «По арабскимстранам», 1961-70).

 (7.3.1908, Bakı – 1997, Bakı) – Azərbaycan boyakarı, Azərbaycanın xalq rəssamı (1982), Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1940), Nasir adına Beynəlxalq mükafat laureatı (1974).

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Tenikumunu və Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. Yaradıcılığının erkən dövründə əsasən tematik tablolar çəkmiş (“Sap sexi”, 1930, “MTS-in açılışı”, 1932, “Gəncə toxuculuq fabrikində”, “Komsomolçular iş vaxtı”, 1930 illər), sonralar portret ustası kimi məşhurlaşmışdır. Azərbaycan təbiəti və məişət səhnələri təsvir olunan tematik tabloların, portret və mənzərələrin müəllifidir. (“Günəş altında”, 1958, “N.Nərimanovun portreti”, 1958, “Sovxoz çölləri”, 1959, “Suya gedən qadınlar”, 1968, “Çay plantasiyası”, 1970, “Rezervuarlar”, 1976, “Lənkəran çaybecərənləri”, 1977, “Toya gedənlər”, 1974-82, “S.A.Orucovun portreti”, 1979-82). S. dəfələrlə Yaxın və Orta Şərq ölkələrində (Misir, İraq, Liviya və s.) olmuş, bu ölkələrin həyatını və təbiətini təsvir edən tablolar yaratmışdır (“Ərəb ölkələrində” silsiləsi, 1961-70).

САЛАМ НА ФЕРМЕ

Обсуждение закрыто.