ŞAMAXI QƏZASININ KƏŞAD KƏNDİNDƏ QIRĞIN

Стандартный
ŞAMAXI QƏZASININ KƏŞAD KƏNDİNDƏ QIRĞIN

Mənbə: MDAor AzSSR,f.1061, op.1. i.111, l.2

AKT

 

1919-cü il aprelin 5-ci günü Mən, Kəşad kəndinin kəndxudası, 217 ev sayında kəndin seçilmiş möhtərəm sakinləri ilə birlikdə bu aktı tərtib edirik:

Kəndimizə 1918-ci ilin mart ayında ermənilərin hucumu zamanı kənd sakinləri aşağıdakı ziyanlara məruz qaldılar:

1.)Öldürənlər: kişi — 91, qadın — 40, uşaqlar — 47

2.)Yaralananlar: 3 qoca

3.)400 min rubl məbləğində evlər və tikililər dağıdılıb.

4.)55.000 rubl dəyərində iri buynuzlu və xırda buynuzlu mal-qara qovulub aparalıb və öldürülüb.

5.)280 min rubl dəyərində ev əşyları, k/t alətləri, çörək, taxıl və digər əmlaklar talan edilərək aparılıb.

6)100 min rubl məbləğində ot aparılıb və zay edilib.

7)50.000 rubl məbləğində tut və üzüm bağları zay edilib.

8)800 min rubl məbləğində çörək və ot aparılıb və ya zay edilib.

9) Əkilməmiş sahələrdən dəyən ziyan 400 min r.

Bütün ziyanlar 2.580.000 rub.

Kənd kəndxudası Ağamahmud Həsən oğlu imza

Kənd mollası imza

Ağsallar 5 imza

Обсуждение закрыто.