Daily Archives: 06.03.2016

ŞAMAXI QƏZASININ KƏŞAD KƏNDİNDƏ QIRĞIN

Стандартный
ŞAMAXI QƏZASININ KƏŞAD KƏNDİNDƏ QIRĞIN

Mənbə: MDAor AzSSR,f.1061, op.1. i.111, l.2

AKT

 

1919-cü il aprelin 5-ci günü Mən, Kəşad kəndinin kəndxudası, 217 ev sayında kəndin seçilmiş möhtərəm sakinləri ilə birlikdə bu aktı tərtib edirik:

Kəndimizə 1918-ci ilin mart ayında ermənilərin hucumu zamanı kənd sakinləri aşağıdakı ziyanlara məruz qaldılar:

1.)Öldürənlər: kişi — 91, qadın — 40, uşaqlar — 47

2.)Yaralananlar: 3 qoca

3.)400 min rubl məbləğində evlər və tikililər dağıdılıb.

4.)55.000 rubl dəyərində iri buynuzlu və xırda buynuzlu mal-qara qovulub aparalıb və öldürülüb.

5.)280 min rubl dəyərində ev əşyları, k/t alətləri, çörək, taxıl və digər əmlaklar talan edilərək aparılıb.

6)100 min rubl məbləğində ot aparılıb və zay edilib.

7)50.000 rubl məbləğində tut və üzüm bağları zay edilib.

8)800 min rubl məbləğində çörək və ot aparılıb və ya zay edilib.

9) Əkilməmiş sahələrdən dəyən ziyan 400 min r.

Bütün ziyanlar 2.580.000 rub.

Kənd kəndxudası Ağamahmud Həsən oğlu imza

Kənd mollası imza

Ağsallar 5 imza

Реклама

В САМАРЕ МИТИНГУЮТ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Стандартный

МИТИНГ 1МИТИНГ5МИТИНГ 2МИТИНГ 6

6 марта 2016 г. Самара. Митинг против  строительства нового здания Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (11ААС) на углу проспекта Ленина и улицы Осипенко

6 MART 1955 — M.Ə. RƏSULZADƏNİN VƏFATI

Стандартный
6 MART 1955 — M.Ə. RƏSULZADƏNİN VƏFATI

Ankara Universitetinin tibb fakültəsinin klinikasında şəkər xəstəliyindən yatan Məhəmməd Əmin 1955-ci il martın 6-da gecə saat on birə on dəqiqə qalmış üç dəfə «Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!» deyərək əbədiyyətə qovuşdu. Ankara radiosu martın 7-sində saat 22:45-də sabiq Azərbaycan milli şürasının sədri M.Ə.Rəsulzadənin vəfat etdiyi xəbərini təəssüflə bütün dünyaya yaydı. Martın 8-də Ankaranın Hacı Bayram məscidində M.Ə.Rəsulzadənin dostları onun tabutu başında fəxri qarovulda dayandılar. Ankara şəhər valisi Kamal Aygün də başsağlığı verməyə gəlmişdi. Bundan əlavə cənazənin önündə “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”, “Yardımlaşma Dərnəyi”, “Milli Kitabxana”, “Türk Kitabxanaçılar Dərnəyi”, “Qarslı Yüksək Tələbələrə Yardım Dərnəyi”, “Qəzetəçilər Cəmiyyəti” təmsilçiləri, İdil-Ural və Krım türklərinin, polşalıların nümayəndələri vardı. Cənazə zamanı Əbdülvahab Yurdsevər, Əhməd Cəfəroğlunun, Mirzə Bala Məmmədzadə, Həmdulla Sübhi Tanrıövərin, Sədri Məqsudi, Cəfər Seyidəhməd Krımər, Abdulla Battal Taymas, Zəki Vəlidi Toğan kimi görkəmli şəxslər də çıxış etdilər. M.Ə.Rəsulzadə Ankarada, Əsri qəbirstanlığında dəfn edilmişdir. Vəfatı ilə bağlı Türkiyədə, İranda və Qərbi Avropa ölkələrində xeyli nekroloq çap olunub. Bunlara misal olaraq Türkiyədə nəşr edilən “Dünya”, “Birlik”, İranda çap olunan “Aram”, “İrani-Nov” qəzetləri, Almaniyada yayımlanan “Azadlıq” radiosunu göstərmək olar. Bunlardan ən maraqlısı S.H.Tağızadənin çap etdirdiyi nekroloqdur. Əsli Ordubaddan olan, özü Təbrizdə dünyaya gəlmiş, M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə İran məşrutə inqilabının əsas rəhbərlərindən biri hesab edilən, sonralar Pəhləvi üsul-idarəsinin tərəfdarına çevrilən və bununla da öz doğma xalqına yad bir adam olan, İranın ən görkəmli dövlət xadimi, diplomatı və alimi sayılan Seyid Həsən Tağızadə «Sühən» jurnalında yazırdı: «Rəsulzadə, bütün ömrüm boyunca, Şərq dünyasında tayına rastlaşmadığım, mübaliğəsiz söyləyə biləcəyim fövqəladə nadir insanlardan biri idi. Məhəmməd Əmin bəy tərbiyəli, qüvvətli və sağlam məntiq sahibi, təmiz qəlbi, doğru sözlü, mətanətli, tam mənasıyla dürüst, fikir və yoluna dərin bir iman bəsləyən fədakar, mücahid və örnək bir insandı. Belələrinə zəmanəmizdə və hələ bizim tərəflərdə rast gəlmək mümkün deyildir».

МОГИЛА