Daily Archives: 04.03.2016

ШИРВАН КЕРИМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Стандартный

3 марта Общественно-наблюдательная комиссия федеральной Общественной палаты провела вебинар, в котором принял участие руководитель СООО ЛАСО, член Общественной Палаты Самарской области Ширван Керимов.

ВЕБИНАР ЦВЕТКОВ

Вел видеоконференцию руководитель федеральной комиссии Антон Цветков, который отметил, что «целью в проведении подобных мероприятий выявить эффективность работы комиссий на местах, узнать, есть ли вопросы по законодательству». Вопросы к законодательству могут возникнуть особенно в связи с предстоящими новыми выборами в ОНК, которые пройдут в ноябре. Ныне существующая норма не позволяет нахождение в комиссии более чем трех сроков. По мнению г-на Цветкова, эту норму стоило бы  поправить, так как она отсекает набравших опыт и доказавших свою эффективность людей.

ВЕБИНАР ОНК ШИРВАН 2

В своем выступлении Ш. Керимов отметил, что в Самарской Общественной палате уделяется особое внимание к работе общественно-наблюдательной комиссии. «В эту комиссию входят люди разные. Есть небезразличные, имеющие гражданскую позицию, к тому же в задачах, поставленных перед комиссией, хорошо разбирающиеся. Но есть и люди безразличные. Надеемся, гибкий способ формирования, особенно ротация, даст возможность избавиться от случайных и тем самым повысить эффективность работы комиссии, которая пока еще недостаточно высоком уровне. Здесь обсуждался вопрос об этике члена общественно-наблюдательной комиссии. Общественная палата уже разработала базовые требования к работе и поведению членов комиссии. В кодексе этики четко говорится, что члены комиссии не должны вмешиваться в работу исправительного учреждения и дестабилизировать ее. Определено основные пункты, по которым членам комиссии рекомендовано работать: 1. Выявление отклонений от правовых норм; 2. Анализ причин нарушений; 3. Разработка профилактических мер; 4 Правоохрана

Председатель ОНК Самарской области Дмитрий Штоков тоже отметил, что в областной комиссию попадают случайные люди, из-за которого страдает эффективность. Г-н Штоков также высказал предложение по созданию небольшого аппарата для областных комиссий, который необходим для ведения документооборота.

ВЕБИНАР МИР

Самарские участники телемоста располагались в Международном институте рынка

 

Реклама

4 MART 1919 — BAKI MİLYONÇUSU, XEYRİYYƏÇİ AĞAMUSA NAĞIYEV VƏFAT EDİB

Стандартный

Муса Нагиев или Ага Муса Нагиев (1848—1919) — известный азербайджанский миллионер, нефтепромышленник, меценат конца XIX — начала XX веков.

Musa_Naghiyev

Ağa Musa Nağıyev (və ya Musa Nağıyev) (1848—1919) — tanınmış azərbaycanlı milyonçu, neft hasilatçısı, xeyriyyəçi.

Ağa Musa Nağıyev 1848-ci ildə Bakı quberniyasının Biləcəri kəndində anadan olmuşdur. Onun atası saman satmaqla məşğul idi. İbtidai təhsilini kənd mollaxanasında aldıqdan sonra 25 yaşınadək kənddə atasına kömək edir. Öləndə atasının 300 manat borcu qalır. Musa 200 manat da borc eləyib, özünə kiçik bir dükan açır. Beləliklə 500 manat borcla müstəqil fəaliyyətə başlayır. İki ildən sonra borcunu qaytarır və parça alveriylə məşğul olur. 5 ildən sonra 2 000 manat qənaət toplayır. Topladığı pula Qara şəhərdə əl ilə işləyən kiçik bir kerosin zavodu alır. Sonra neftli torpaq sahələri alaraq neft istehsalına başlayır. Xüsusilə Bibiheybətin mədənlərində bir-birinin dalınca vuran neft fontanları başqaları kimi onu da milyonçu edir. 1908-ci ildə onun şirkəti rekord miqdarda — 12 328 300 pud xam neft istehsal edir. Bu Azərbaycanın neft şirkətləri arasında ən yüksək göstəricidir.

O, müsəlman arvadını boşayıb, Yelizaveta Qriqoryevna adlı bir gürcü qadına evlənir. Müsəlman arvadından olan İsmayıl adlı oğlu vərəm xəstəliyinə tutulur və ölür. İstiqlaliyyət küçəsində tikdirdiyi bina da İsmayılın xatirəsinə «İsmailiyyə» adlandırılır. 1914-cü ilin maliyyə hesabına görə Ağa Musa Nağıyevin qızılla yetmiş milyon manata yaxın tanxası varmış. Mirasın ümumi dəyəri bundan qat-qat çox imiş.

Ağa Musa Nağıyev 1919-cu ilin mart ayında vəfat etmişdir.

Musa Nağıyev «Cəmiyyəti xeyriyyə» üçün şəhərin mərkəzində əzəmətli «İsmailiyyə» binasını ucaltmağına, bu mülkdən bir qədər yuxarıda Realnı məktəbinin inşasını öhdəsinə alıb yarımçıq qalmış üçüncü mərtəbəsinin xərcini ödəməyinə, şəhər kənarında (indiki Semaşko) xəstəxananı tikdirdiyinə və Bakı su kəməri üçün xeyli pul verməyinə baxmayaraq camaat tərəfindən xəsis sözü ilə damğalanmışdı.

28 may küçəsindəki qoşa imarətlər, yenə həmin küçədə qırmızı kərpicdən tikilmiş əzəmətli bina, Nizami küçəsində Opera teatrının yanındakı yaşayış evi, Azərbaycan prospektində köhnə Mərkəzi poçt binası, Nigar Rəfibəyli küçəsindəki əzəmətli yaşayış binası, Səməd Vurğun küçəsində Qış klubu (indiki Zabitlər evi), «Astoriya» və «Yeni Avropa» mehmanxanaları və sair bu kimi şəhərin gözə gəlimli binaları Ağa Musa Nağıyevin pulu ilə tikilmişdir.

O, birinci realnı məktəbin hamiliyini boynuna almışdı, ildə hazırlıq sinfinə iyirmi beş müsəlman uşağını əlavə qəbul etdirməyə nail olmuşdu. Bunun nəticəsində az bir zamanda məktəbdə müsəlman şagirdlərinin sayı əlli faizə çatmışdı.

VİKİPEDİYA

Nagiyev_house

«Нагиевский» дом в центре Баку, построенный Мусой Нагиевым, в котором он проживал.