KUŞİ KƏNDİNDƏ (QAZAX QƏZASI) QIRĞIN

Стандартный

AKT

Mənbə: MDAor AzSSR,f.1061, op.1. i.-3, l.22.

QAZAX QƏZASI XƏRİTƏ

1919-cü il aprelin 9-cu günü. Mən, 600 evdən ibarət Kuşi kəndinin kəndxudası, kəndin seçilmiş hörmətli ağsaqqaları ilə aşağıdakılardan ibarət bu aktı ondan ötəri tərtib edirik ki, 1918-ci ilin mart ayında ermənilər kəndimizə hücum edərkən bizim kəndimizin sakinləri aşağıdakı ziyanlara məruz qaldılar:

1.Öldürülənlər: kişi -292, qadın — 115, uşaqlar — 25

2.Yaralananlar: — yoxdur

3.Ümumi itkilərin məbləği — 11.475.000 rubl.

Kənd kəndxudası: S.P. Muradlı

Kənd mollası: (ərəbcə imza)

Ağsaqqallar: 3 imza.

http://soyqirim.tr.gg/AXC-d—k1-1918_1920-k2—Qaraba&%23287;-haqq&%23305;nda-m&%23601;lumatlar.htm

Реклама

Обсуждение закрыто.