22 FEFRAL 1988 -ƏSGƏRANDA İKİ AZƏRBAYCANLI ÖLDÜRÜLÜB

Стандартный

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) Xalq Deputatları Sovetinin Azərbaycan SSR-nin tərkibindən çıxıb, Ermənistan isə SSR-nin tərkibinə birləşməklə bağlı qərarından 2 gün sonra Əsgəran rayonu ərazisində Ağdam və Əsgəran rayon sakinləri dinc nümayiş keçirdilər. Ermənilər atəş açmaqla 2 azərbaycanlı gənci (Əli Hacıyevi və Bəxtiyar Quliyevi) qətlə yetirdilər. Qarabağ münaqişəsində ilk qanın tökülməsi, iki azərbaycanlı gəncin öldürülməsi faktını o zamankı SSRİ-nin Baş Prokrorunun birinci müavini F.Katusev Mərkəzi Televiziyada çıxış edərkən təsdiqlədi. 

«- Кстати, чем завершилось расследование убийства двух азербайджанцев в Аскеране?

— Инцидент в Аскеране произошел в феврале 1988 года. Толпа людей направилась из Агдама в сторону Ханкенди. На дорогах с армянской стороны были установлены баррикады. При попытке прорваться через баррикады в агдамцев был открыт огонь из охотничьего ружья. Один молодой человек получил смертельное ранение, другой был тяжело ранен. Расследовать это преступление было очень непросто. Все было политизировано, и никто не давал добросовестных показаний. И все же мы установили личность человека, который стрелял, и арестовали его. Вначале его держали в шушинской тюрьме, а затем перевели в Бутырскую тюрьму в Москве. В последующем это уголовное дело было прекращено на основании того, что стрелявший «действовал в рамках необходимой самообороны».

Из интервью бывшего следователя Генеральной прокуратуры СССР Константина Майданюка

Реклама

Обсуждение закрыто.