ŞAMAXI QƏZASININ BALOĞLAN-QUBALI KƏNDİNDƏ KÜTLƏVİ QIRĞIN

Стандартный
ŞAMAXI QƏZASININ BALOĞLAN-QUBALI KƏNDİNDƏ KÜTLƏVİ QIRĞIN

AKT

1919-cü il fevralın 6-cı günündə.

Mən, Balaoğlan- Qubalı kəndinin kəndxudası, 217 ev sayında kəndin seçilmiş möhtərəm sakinləri ilə bilikdə aşağıdakılar barədə akt tərtib edirik: 1918-ci ilin mart ayında ermənilərin kəndimizə hucumu zamanı kənd sakinləri aşağıdakı ziyanlara məruz qaldılar:

1.Öldürənlər: kişi — 400, qadın — 290, uşaqlar — 348.

  1. Yaralananlar: kişi -40, qadın — uşaqlar -40.
  2. 300.000 rubl məbləğində 207 ev və tikindi dağıdılıb. (Sənədin əslində 300.000 rəqəminin üstündən xətt çəkilib, görünür bu məbləğ səhvdir).
  3. 285.000 rubl dəyərində ev, tikililər yandırılıb.
  4. 30.000.000 manat dəyərində 10.000 baş iri buynuzlu mal-qara qovulub aparılıb və öldürülüb.
  5. 15.000.000 dəyərində 15.000 baş xırda heyvan və qoyun.
  6. 24.000.000 rubl dəyərində ev əşyları, kənd təsərrüfatı alətləri, çörək və taxıl talan edilərək aparalıb.
  7. 100.000 dəyərində tut və üzüm bağları sıradan çıxarılıb.
  8. 10.000.000 rubl dəyərində məhsul… və çörəklər aparılıb və zay edilib.
  9. Əkilməmiş sahələrdən dəyən ziyan 10.000.000 r.
  10. Bütün ziyanlar 8.978.500 (? min) rub. (Belə aktlar Padar, Təəzə ceqirli, köçyeri Xila, Şorbaçı, Paşalı, Kövlər, Kazımi, Talış, Meinimanq, Abdulyan, Kolanı -Turanı, dağ Kolanısı, Bzoavend Rəhimli, Rəhim Ağalı, Qaraqaşlı, Rəncbər, Qaraqaşlı Arat, Nəvaqi, Kuruzma kəndlərinin kəndxudaları tərəfindən tərtib edilmişdir).

 

Möhür

Kənd kəndxudası imza

Kənd mollası imza

Ağsallar 7 imza

 

Müttəfiq orduların baş komandanı əlahəzrət Tomsona şamaxılıların vəkil etdiyi Bakı şəhərində yaşayan Hacı Sol-Zamanov, Hacı Mir İsmayıl və Meşəli Abdul Hüseyn Nadirovdan.

 

Mənbə: MDAor AzSSR,F.1061, op.1,i.99, l.12

 

 

Реклама

Обсуждение закрыто.