Daily Archives: 27.01.2016

АНЯ, СОЗДАТЕЛЬНИЦА УЮТА И ГОБЕЛЕНОВ

Стандартный
АНЯ, СОЗДАТЕЛЬНИЦА УЮТА И ГОБЕЛЕНОВ

АННА СИДЯ У СТАНКА

«Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать», — сказано русским классиком.

Байрам Саламов работает вдохновенно и много – творчество творчеством, но у него семья, которую надо содержать достойно. А когда художник работает много, вокруг него может образоваться неразбериха и даже хаос. Но вокруг Байрама все организованно, чисто и уютно. Потому что у него есть замечательная помощница, которую зовут Аня. Анна Валериевна Екимова. Аня сама человек творческий, обучалась ткацкому  делу. В настоящее время любую свободную минуту она посвящает работе над гобеленом, которую она создает на основе одной из работ Байрама Саламова.

Удачи, Аня!

Реклама

27 YANVAR — SARA AŞURBƏYLİNİN 110 İLLİK YUBİLEYİ

Стандартный
27 YANVAR — SARA AŞURBƏYLİNİN 110 İLLİK YUBİLEYİ

Aşurbəyli Sara Balabəy qızı — Azərbaycan alimi, tarixçisi və şərqşünası.

Сара_Ашурбейли

Sara Aşurbəyli 1906-cı il yanvarın 27-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1925-ci ildə İstanbulda Müqəddəs Janna d-Ark adına fransız kollecini, 1930-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq, 1941-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun xarici dillər fakültələrini bitirmişdir. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda dekan vəzifəsində çalışmışdır. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi, Qərb və Şərq mədəniyyətləri haqqında mühazirələr oxumuşdur.

O, Yaxın və Orta Şərq xalqları tarixinin bilicisi olmaqla yanaşı, həm də rəssam və musiqiçi idi. Ağır təqib illərində yaşamaq üçün bu bilik və bacarıqlarından istifadə etmişdir. Sara xanım dram teatrında rəssam və dekorator, məktəbdə müəllim işləmiş, müəllimi Üzeyir Hacıbəyovun dəvəti ilə 15 il Konservatoriyada xarici dildən dərs demiş, eləcə də öz çəkdiyi rəsm əsərlərini sataraq dolanmışdır. Sərgilərdən birində onun «Göygöl» əsərini Meksika nümayəndələri almışlar. Bu əsər indi Meksika muzeylərindən birində saxlanır. 1946-cı ildə Sara xanım Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü seçilmişdir.

Sara Aşurbəyli sonralar Azərbaycan Tarixi Muzeyində Orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi, Tarix İnstitutunda elmi katib, baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləmiş, 1993-cü ildən ömrünün sonuna qədər Akademiyanın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi olmuşdur.

O, «Bakının tarixinə dair oçerklər», «Orta əsrlərdə Azərbaycan və Hindistanın iqtisadi və mədəni əlaqələri» və «Şirvanşahlar dövlətinin tarixi» kitablarının müəllifidir. Bu tədqiqatlarına görə Sankt-Peterburqda tarix elmləri namizədi, Tbilisidə isə, 1966-cı ildə tarix elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə həsr etdiyi məqalələrinə, tədqiqatlarına görə isə o, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, «Şöhrət» ordeni və respublikanın əməkdar elm xadimi adı ilə mükafatlandırılmış, Xəzər Universiteti nin Fəxri Doktoru adını almışdır.

Görkəmli alim 2001-ci il iyulun 17-də 96 yaşında vəfat etmişdir.

Сара Балабек кызы Ашурбейли (азерб. Sara Balabəy qızı Aşurbəyli, 27 января 1906 года, Баку — 17 июля 2001 года, Баку) — видный азербайджанский историк, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Академии наук Азербайджанской ССР, лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР.