5 YANVAR 1819 — GENERAL İSMAYIL XAN NAXÇIVANSKİ DOĞULUB

Стандартный

Ismail_Khan_Nakhchivanskiyİsmayıl Xan Naxçıvanski (05.01.1819, Naxçıvan — 1918, Naxçıvan) — hərbi xadim, general-leytenant. Sonuncu Naxçıvan xanı Ehsan Xan Kəngərlinin oğlu, Kəlbəli Xan Naxçıvanskinin qardaşıdır.

Naxçıvanski İsmayıl xan Ehsan xan oğlu Tiflis hərbi gimnaziyasını bitirmiş (1839), bir il sonra poruçik rütbəsi almışdır. Uzun müddət Qafqaz Əlahiddə Ordusunda xidmət edən Naxçıvanskiyə 1844-cü ildə ştabs-kapitan, 1860-cı ildə isə alay komandiri kimi polkovnik rütbəsi verilmişdir. 1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsində göstərdiyi sərkərdəlik fəaliyyətinə görə isə o, süvari qoşunu general-mayoru rütbəsinə layiq görülmüşdür.

Ordudan general-leytenant rütbəsi ilə tərxis olunan Naxçıvanski vətənində abadlıq işləri ilə məşğul olmuş, Naxçıvana su çəkdirmiş, kəhrizlər qazdırmış və tarixi abidə kimi bugünədək qorunan künbəzli hamam tikdirmişdir. Xurşud Banu Natəvanın qızı Xanbikə xanımı oğlu Əman xana alıb, Qarabağ xanlığı ilə qohum olmuşdur. Birinci və üçüncü dərəcəli «Müqəddəs Stanislav», üçüncü və dördüncü dərəcəli «Müqəddəs Vladimir», dördüncü dərəcəli «Müqəddəs Georgi» ordenləri ilə təltif olunmuşdur. Rus yazıçısı Valentin Pikul «Bəyazid» tarixi romanında Naxçıvanskinin obrazını təhrif etmiş, və onu satqın kimi göstərmişdir. Bu, Rus tarixçiləri tərəfindən kəskin etiraza səbəb olmuşdur.

Naxçıvanskinin adı Sovet Hərbi Ensiklopediyasının birinci cildində də çəkilir, «Bəyazid» şəhəri rus qoşunları tərəfındən mühasirəyə alınarkən gedən ağır döyüşlərə polkovnik Naxçıvanskinin rəhbərlik etdiyi göstərilir. Bəzi tədqiqatlarda Naxçıvanski İsmayıl xan onun qardaşı oğlu olan Hüseyn Xan Naxçıvanski ilə qarışıq salınmışdır.

Обсуждение закрыто.