Daily Archives: 14.12.2015

РАШИДУ БЕЙБУТОВУ 100 ЛЕТ

Изображение

рашид б.

Рашид Меджид оглы Бейбу́тов (азерб. Rəşid Məcid oğlu Behbudov); (1915, Тифлис -1989, Москва) советский азербайджанский эстрадный и оперный певец (лирический тенор), актёр. Народный артист СССР (1959). Герой Социалистического Труда (1980).

Рашид Бейбутов родился 1 (14) декабря 1915 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Его отец Меджид Бейбутов был известным народным певцом-ханенде из Шуши. Мать, Фируза Векилова, была преподавателем русского языка, а также руководителем драматического кружка в Тифлисском клубе.

В 1933 году Рашид Бейбутов поступил в железнодорожный техникум, где стал организатором самодеятельного студенческого оркестра. Затем служил в РККА, где был солистом армейского ансамбля.

После службы недолго поет в одном из тбилисских эстрадных коллективов. С 1934 года — солист Ереванской филармонии. В 1938-1944 годах — солист Государственного джазового оркестра Армении под управлением композитора А. Айвазяна, гастролировал с джазом по стране. Одновременно начал петь в Армянском театре оперы и балета им. А. А. Спендиарова в Ереване. В годы войны выступает на Крымском фронте.

Дом в Баку, в котором жил Рашид Бейбутов

В 1943 году Бакинская киностудия решила создать фильм «Аршин Мал-Алан» по одноимённой оперетте Узеира Гаджибекова. Один из постановщиков фильма случайно оказался на концерте в доме офицеров в Баку, где Бейбутов исполнял арию Аскера, и пригласил Рашида на главную роль в фильме. Вышедший в 1945 году фильм с огромным успехом прошёл на экранах СССР и многих зарубежных стран.

В 1944—1956 годах Р. Бейбутов — солист Азербайджанской филармонии, в 1953—1960 годах — Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, где исполнял главные партии в опере «Севиль» Ф. Амирова (Балаш) и в музыкальной комедии «Аршин мал алан» У. Гаджибекова (Аскер).

В 1957 году создал при Азербайджанской филармонии концертный ансамбль, объединяющий стилистику джаза и азербайджанские народные инструменты, был его художественным руководителем (1957—1959).

В 1966 году Бейбутов организовал Азербайджанский театр песни (сейчас носящий его имя), был художественным руководителем и солистом этого театра до конца своих дней.

В 1930—1940-х годах на волне моды на высокие мягкие мужские голоса Бейбутов обрёл широкую популярность как в республиках Кавказа и Закавказья, так и в России. Голос Бейбутова — очень высокий лирический тенор, приятного нежного и тёплого тембра, широкого диапазона, сочетающий в себе европейскую постановку и певческое дыхание и свободную гортанную манеру пения, характерную для мугама. Бейбутов прекрасно владел русским языком, пел совершенно без кавказского акцента. Манера исполнения — немного наигранная, характерная для культур Кавказа и Турции, сентиментальная, очень радостная и оптимистическая. В популярности с Бейбутовым среди выходцев с Кавказа может сравниться только Муслим Магомаев.

Много и успешно гастролировал по различным регионам СССР и зарубежным странам, обязательно включая в свой репертуар песни на языках народов тех стран, где он выступал. Известен случай, когда жители одной из индийских деревень перекрыли движение на железной дороге и не отпускали состав с советскими артистами, пока перед ними не выступил Бейбутов.

Снялся в нескольких художественных фильмах.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 7—11 созывов (1966—1989) от Нахичеванской АССР.

Супруга — Джейран ханум Бейбутова. В 1965 году в семье родилась дочь, Рашида Бейбутова, которая продолжила дело своего отца. Сейчас Рашида Бейбутова — певица, заслуженная артистка Азербайджана.

Скончался Рашид Бейбутов 9 июня 1989 года в Москве после неудачной хирургической операции. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

википедия

 

14 DEKABR — RƏŞİD BEHBUDOVUN 100 İLLİYİ

Изображение

рашид б.

Rəşid Məcid oğlu Behbudov (14 dekabr 1915 – 9 iyun 1989) — Azərbaycan müğənnisi, SSRİ Xalq Artisti, SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatları laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Dağıstan MSSR-ın Xalq Artisti, Gürcüstan SSR-ın Əməkdar İncəsənət Xadimi.

Rəşid Behbudov 1915-ci il dekabrı 14-də Tiflisdə xanəndə Məcid Behbudalı oğlunun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Anası Firuzə xanım Vəkilovlar nəslinə mənsub idi.

Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid 1933-cü ildə Dəmiryolu Texnikumuna daxil olmuşdur.Təhsili dövründə tələbə özfəaliyyət orkestrində çalışmışdır.

Hərbi xidməti zamanı ordu ansamblının solisti olan Rəşid Behbudov, əsgəri xidmətdən sonra Tbilisi estrada qruplarından birində solistlik edir və tezliklə bəstəkar A.Eyvazyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan Dövlət Caz orkestrində solistliyə başlayır. 30-cu illərdə Ermənistan Dövlət Opera və Balet Teatrında klassik operaların xor səhnələrində solo oxuyur. 1939-cu ildə həmin teatrın truppası ilə birlikdə Moskvada Ermənistan incəsənəti günlərində iştirak edir. 1942-ci ildə kollektivlə birgə Krım cəbhəsinə yollanır.

1943-cü ilin sonunda Bakı kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəyovun eyniadlı operettasının motivləri əsasında çəkilən «Arşın mal alan» filmində baş rola dəvət alır. 1945-ci ildə film efirə çıxır və çox tez bir zamanda nəinki Azərbaycanda, bütün Sovet İttifaqında böyük populyarlıq qazanır. 1946-cı ildə bu filmdəki Əsgər roluna görə Rəşid Behbudov «Stalin mükafatı» ilə təltif olunur.

1949-cu ildə Budapeştdə keçirilən Gənclərin və tələbələrin Ümumdünya festivalında çıxış edir.

1946-1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının, 1953-1960-cı illərdə fasilələrlə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti, 1957-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konsert Ansamblının təşkilatçısı və rəhbəri olmuşdur. 1966-cı ildən musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomim kimi müxtəlif janrlarını üzvi surətdə birləşdirən Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrını təşkil etmiş və ömrünün sonunadək onun solisti və bədii rəhbəri olmuşdur.

Bütün Sovet respublikaları ilə yanaşı Argentina, Bolqarıstan, Belçika, Çili, Çin, Efiopiya, Finlandiya, Hindistan, İran, İraq, İtaliya, Misir, Türkiyə və s. ölkələrdə geniş repertuarla çıxış edən Rәşid Behbudov, Azərbaycanxalq mahnılarının və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərinin xarici ölkələrdə populyarlaşmasında çox böyük rol oynamışdır. Rәşid Behbudov Hindistana səfəri haqqında «Uzaq Hindistanda» kitabını yazmışdır.

Dahi sənətkar 1989-cu il iyunun 9-da Moskva şəhərində vəfat etmişdir.

Vikipediya

РЕКТОР САМГТУ Д. БЫКОВ: «МЫ ЗНАЕМ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ШКОЛЫ»

Стандартный

19 ноября в университете «ADA» начал работу азербайджано-российский межуниверситетский Форум. Открывая Форум, ректор университета «АDА» Хафиз Пашаев отметил, что между Азербайджаном и Россией исторически существовали широкие связи в области образования.

В Форуме с российской стороны принимал участие и ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, который в своем интервью азербайджанским журналистам сказал: «Нам известны преимущества и возможности азербайджанской школы. У российских вузов тоже есть широкие возможности. Наше сотрудничество должно осуществляться на основе конкретных проектов».

ДМИТРИЙ БЫКОВ

 Практически все выступавшие отмечали значение Форума с точки зрения обмена опытом.

На следующий день к работе форума присоединился министр образования Российской Федерации Дмитрий Ливанов.

Одним из основных итогов Форума стал создание азербайджано-российской межвузовской ассоциации.

Мы, самарские азербайджанцы, особенно заинтересованы в сотрудничестве вузов двух стран. Есть, на наш взгляд, хорошая перспектива для подобного сотрудничества между такими вузами, как Нефтяная академия Азербайджана и Самарский технический университет, Азербайджанская авиационная академия и Самарский аэрокосмический университет. Азербайджанская нефтяная академия старейший нефтяной вуз в Европе, среди его выпускников граждане большого количества стран. Бывшие студенты академии в числе открывателей многих нефтяных и газовых месторождений по всему бывшему Союзу. Поэтому считаем, что студенты нефтяных специальностей Самарского технического университета могли бы проходить стажировку в азербайджанском вузе. В свою очередь слушатели азербайджанской авиационной академии могли бы приобрести ценный опыт в одном из лучших авиационных вузов Европы – самарском аэрокосмическом университете. Студенты из Азербайджана, изучающие русскую филологию, могли бы приобрести ценный опыт в самарских вузах, в которых, кроме всего прочего, есть настоящая языковая среда.