Daily Archives: 13.12.2015

ПАМЯТИ ГАДЖИ ГАДЖИЕВА

Изображение

ГАДЖИ БАКУ 2

Вечером 11 декабря 2015 года около своего дома был зарезан наш соотечественник, уроженец Сумгаита Гаджи Гаджиев. Убийца, который вскоре после совершения преступления задержан, оказался рецидивистом, ранее отбывшим наказание за убийство.

Гаджи Гаджиеву было 54 года. Окончил Самарский государственный университет. Близко знавщие покойного люди характеризуют его как интеллигентного, доброго человека. В России жил давно, но, как сказал один из его друзей, «всегда жил Азербайджаном».

Правление «Лиги азербайджанцев Самарской области» выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Гаджи Гаджиева.

ГАДЖИ БАКУ ГАДЖИ ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ ГАДЖИ И ГАДЖИГАДЖИ 2

 

Реклама

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: SABİRİN KİTABININ ÇAPINA AŞQABADDAN YIĞILAN İANƏ

Стандартный
«MOLLA NƏSRƏDDİN»: SABİRİN KİTABININ ÇAPINA AŞQABADDAN YIĞILAN İANƏ

Maarifpərvər arqadaşımız Salman Əsgərov cənablarının vasitəsilə sevgili şairimiz mərhum Sabir Tahirzadənin çap olunmayan əsərlərinin təb olunmağına Aşqabaddan yığılan ianələrin surəti:

İran konsulu 10 manat, Camalbəy Camalbəyov 10 m, Salman Əsgərov 10m, Talib İmanov 10 m, Zülfüqar Əsgərov 5m, İsgəndər Məmmədov 5 m, Hüseyn Yunusov 5m, Ağa Əhməd Əliyev 5m, Mirzə Əhməd Əliyev 5m, Həbib Bağrov 5m, Səfərəli Rüstəmov 5m, Mürsəl Əliyev 5m, Lampanam müstəar ilə 5 m, Adilxam Nəsirbəyov 3 m, Mirzə Əhədxan 3m, İbad Əliyev 3 m, Mir Mehdi 3m, Mosesov 3m, Əsgər Məmmədov 3m, Əşrəf Tağıytev 3 m, İskəndər Şükürov 3m, Molla Rza Rəbiyev 2m 50q, Sərkisbəyov 2 m, Məmməd ağa Kaşanski 2m, Əliqulu Səfərov 2 m, Ələkbər Zeynalov 2m, Əbdüləli Həsənov 2m, İbadbəy Tahirov 2m, Qara Bağırov 2m, Hacı Məmmədhəsən Həsənov 2 m, Səttar Məmmədxanov 2m, Əhməd ağa Hüseynov 2m, Zeynal Mahmudov 1m 50q, Seyid Abas Ağamirov 1m, Bəşir Hüseynov 1m, Məmmədağa Həmzəyev 1m, Hacı Əsədulla İbrahimov 1m, Təqibay Kürdoğlu 1m, Hacı Hüseynov 1m, Əhməd Məmmədov 1m.
               Cümlətani 137 manat 55 qəpik

Bu pullar idarənin vasitəsiılə Mehdibəy Hacınskiyə tapşırılıbdır ki, mərhumun əsərlərinin çapına məsruf etsin.

«Molla Nəsrəddin», 1913-18

SABİR BALAXANI1909, M.Ə. Sabir Balaxanı məktəbinin müəllimləri arasında