Monthly Archives: Ноябрь 2015

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: MİNA XANIM TALIŞİNSKAYANIN XATİRƏSİNƏ

Изображение

TƏƏSSÜF

1914 ТАЛЫШИНСКАЯ

 

Hərçənd ki, təsəttüri-nisvan tərəfdarlarının xoşuna gələcək, amma biz bu günlərdə Tiflisdə vəfat eləyən Mina xanım Talışinskayanın əksi ilən məcmuəmizi ziynətləndirməyi özümüzə fəxr hesab edirik. Mina xanım Tiflisdəki arvad cəmiyyəti-xeyriyyəsinin banilərindən və çalışan üzvlərindən idi. Hər cür xeyir işlərdən və maarif yolunda fədakarlıqdan geri durmazdı. Nə qədər ki Qafqazda minlərcə bu cür oxumuş və tərbiyəli analar, ismətli və millətinin qeydinə qalan xanımlar vücuda gəlməyib, biz Mina xanım kimi möhtərəm xanımların bu cür vaxtsız əlimizdən getməyini Qafqaz müsəlmanlarından ötrü milli bədbəxtçilik hesab edəcəyik.

İdarə

«Molla Nəsrəddin», 1914-02

 

1910 -cu ilin əvvəlində Tiflisdə Qafqaz Müsəlman Qadınlarının Xeyriyyə Cəmiyyəti yaranır. Həmin cəmiyyətin işinə 40 nəfərdən çox ziyalı qadın cəlb olunur. Burada da dörd nəfərdən ibarət – Gövhər xanım Qacar, Nigar xanım Şıxlinskaya, Məsimə xanım Talışinskaya və Səltənət xanım Əhmədova cəmiyyətə daim üzv seçilir. Cəmiyyətin sədri Gövhər xanım Qacar, müavini Həmidə xanım Cavanşir, xəzinədar isə Mina xanım Talışinskaya olur. Dörd nəfər fəxri, iyirmi bir nəfər həqiqi, iki nəfər qeyri – həqiqi və dörd nəfər ömürlük üzv seçilir. Az bir müddət ərzində həyata keçirilən tədbirlər bütün Qafqaza səs salır. Cəmiyyətin nəzdində bir neçə qız məktəbi yaradılır. Eyni zamanda, qadınlardan ibarət dram dərnəkləri təşkil olunur.

http://www.azadliq.info/21444.html

ЗАСРООНЦЫ НАХОДЯТСЯ В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

Стандартный

ЗАПРОС2

КРОТ НЕ СПИТ. ВОТ ЗАСРООНЕЦ…

КАК ГОВОРИЛ ЧЕРНОМЫРДИН, «ЕСЛИ У ВАС ЧЕШЕТСЯ, ЧЕШИТЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ…»

Стандартный

Есть среди наших соотечественников люди, которые с рвением и постоянством, достойными лучшего применения, собирают компромат на газету «Очаг». Пишут на газету жалобы в разные инстанции, часть этих жалоб мне лично знакома, я их читал, потому что меня несколько раз приглашали в эти инстанции и эти доносы мне показывали. Авторы, иногда анонимные, особенно подчеркивают, что газета «Очаг» занимается политикой, неуважительно относится к руководству Азербайджана. Последнее время эти доносчики после некоторой паузы вновь активировались. Для подобного заявления у меня есть основания, одно из них – статистика блога нашей газеты. Блог – бесплатный, спасибо американцам, сервис – их. Но даже такой бесплатный сервис дает много информации, в том числе о том, по каким запросам пользователи заходят на наш блог. Так вот последнее время ищут у нас материалы про семью Алиевых. Конечно, Алиевых в Азербайджане – половина населения. Речь идет, конечно о «главных Алиевых».

запрос по алиеву 1ЗАПРОС

Я хочу сказать, что, господа и дамы, зря ищете. Мы про Алиевых практически не пишем. Если бы даже писали, вряд ли наша более чем скромная газета заинтересовала бы самих Алиевых – просто не по чину. Поэтому успокойтесь. Если вас интересует история семьи Алиевых, обратитесь к более солидным изданиям. И вообще ведите себя прилично. Практически каждого из вас знаем по имени. Можем и назвать. Некоторых «засроонцев» и «засроонок» уже называли. Хотите еще раз? Публичности не хватает? Обеспечим…

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: ÖLKƏNİ KƏRBƏLAYILAR BÜRÜYÜBLƏR

Изображение

«AY KƏRBALAYI!»

1913-18 MƏN Kİ BUNLARIN BİRİAİN ÇAĞIRDIM, HAMISI DÖNÜB BAXDI

«MƏN Kİ BUNLARIN BİRİSİNİ ÇAĞIRDIM, DEYƏSƏN BU ZALIMLAR HAMİSI KƏRBALAYI İMİŞ, HAMISI DÖNÜB BAXDI…»

«Molla Nəsrəddin», 1913-18

 

 

26 NOYABR 1924 — DAĞLIQ QARABAĞIN NİZAMNAMƏSİ DƏRC EDİLİB

Стандартный

1924-cü il noyabr ayının 26-da Az.MİK-in qərarı ilə «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Əsasnamə» mətbuatda dərc edilir.  

ŞUŞA

Bu Əsasnamənin 1-ci maddəsi ilə «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi elan edilir». 

      Onun 2-ci maddəsində «Dağlıq Qarabağda bütün kargüzarlıq, məhkəmə və məktəbdə təhsilin doğma dildə (yəni erməni dilində – A.P.) aparılması» qeyd olunurdu. 

      Əsasnamənin başlıca bölmələrindən biri Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi haqqındakı bölmədir. Burada Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisinə Şuşa qəzasından – Şuşa və Stepanakert (Xankəndi) şəhərlərinin və 110 kəndin, Cavanşir qəzasından 52 kəndin, Qaryagin qəzasından – 30 kəndin, Qubadlı qəzasından isə Qaladərəsi kəndinin – cəmi 193 kəndin verildiyi qeyd olunurdu. Maraqlı faktlardan biri də budur ki, 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilməsi haqqında dekret elan olunarkən ona daxil olacaq kəndlərin sayı 169 idi. Bu müddət ərzində ermənilər həmin kəndlərin sayı üzərinə 24 kənd də əlavə etdirə bilmişdilər. Görünür buna görə də muxtariyyatın elanı haqqında dekret verildikdən təxminən il yarım sonra onun Əsasnaməsi təsdiq olunmuş və elan edilmişdir. 

      1925-ci ildə Q.A.Koçaryan «Dağlıq Qarabağ» adlı kitabında Dağlıq Qarabağın 4 rayonunda – Dizakda — 48, Varanda – 46, Xaçendə – 65 və Crabetdə isə 63 kənd yəni cəmi 222 kənd olduğunu qeyd edir. Şuşa qəzasının Dağlıq hissəsindən Şuşa şəhəridə daxil olmaqla 120 kənd, Cavanşir qəzasından 55 kənd, Qaryagin qəzasından Hadrut da daxil olmaqla 31 kənd və Qubadlı qəzasından isə bir neçə kənd daxil edilmişdir. (Cəmi 206 kənd göstərilir). 

Əsasnamədə göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində hakimiyyət Sovetlər qurultayı, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və yerli Sovetlərə məxsusdur.

  Beləliklə də Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Yuxarı Qarabağda muxtariyyat şəklində yeni bir erməni qurumu meydana gəldi. Ola bilsin ki, o vaxt bəzi azərbaycanlılar bununlada ərazimizdə erməni məsələsinin həll olunduğunu düşünürdülər. 

 

Mənbə: http://www.milliarxiv.gov.az/?id=80&lang=2

 

 

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: ARVAD-UŞAQDAN QAÇANLAR

Стандартный

1914-01 Arvad ay axund

Arvad: Ay axund! Yaz o mürdəşir üzünü yumuşa ki, ya bizə xərclik yollasın, ya da gəlib bizi aparsın yanına…

1914-01 ARVAD AY AXUND 2

Dükançı: Ay Məşədi, arvad-uşağından sənə kağız var, gör nə yazırlar?

Məşədi: Şeşü beş, sərü cahar…

«Molla Nəsrəddin», 1914-01

«Ocaq»: Yüz il əvvəl bəzi soydaşlarımız arvad-uşaqlarından Tiflisdə gizləniblər. İndi Rusiya şəhərlərində gizlənirlər…

25 NOYABR 1967 — BAKI METROSUNDA MÜNTƏZƏM HƏRƏKƏT BAŞLANIB

Стандартный

25 noyabr 1967-ci ildən metropolitenin daimi istismarı və qatarların müntəzəm hərəkəti başlandı.

28_Май_(станция_метро)

1967-ci il noyabrın 6-da Bakı şəhərində metropolitenin 5 stansiyası — Bakı Soveti, 26 Bakı Komissarı, 28 Aprel, Gənclik və Nəriman Nərimanov stansiyaları və 9,2 km-lik yeraltı xətləri olan birinci növbəsi istismara verilir, həmin stansiyalardan 4-ü böyük dərinlikdə idi ki, bunlardan da birisi Qara Şəhər adlanan ərazidə yerləşən «Xətai» stansiyası idi. İlk qatarı maşinist Salman Ələkbərov və maşinist köməkçisi Akif Mirzəyev idarə edirdilər.

КАРТА МЕТРО

 25 ноября 1967 года начал регулярные пассажирские перевозки пятый в Советском Союзе Бакинский метрополитен. Первый пусковой участок первой очереди протяженностью 6,25 км состоял из 5 станций: «Баксовет» (ныне «Ичери Шехер») — «26 Бакинских комиссаров» (ныне «Сахил») — «28 Апреля» (ныне «28 Мая») — «Гянджлик» — «Нариман Нариманов».

ПРО ТАКИХ ГОВОРЯТ: «ГОЛОВА!»

Стандартный

ТУРАЛ МАХМУДОВ В ОФИСЕ24.11. 2015 офис ЛАСО

 

Студент второго курса экономического факультета Самарского государственного экономического университета Махмудов Турал Гасанпашаевич. Отличник.

Сам Турал родился в Самаре. Родители Мушфига Набиева и Гасанпаша Махмудов Турала родом из села Икинджи Шыхлы Газахского района.

Турал интересный собеседник, в чем убедился, поговорив с ним на днях в нашем офисе в Доме дружбы. Говорит он быстро, но продуманно и весьма грамотно. Беседовали мы на русском языке. По собственному признанию, Турал азербайджанским владеет слабо. Об это мы поговорили тоже…

 

— Сначала приехал папа. Он здесь учился.

— Где?

— Там же, где и я. Но тогда экономический университет назывался плановым институтом.

— На дневном?

— Я не спрашивал. Но окончил институт он то ли в 92-м, то ли в 93-м году.

— По специальности работал?

— Нет, тогда такое время было, по специальности трудно было устроиться. Он занялся частным предпринимательством.

В 1995 году папа женился на своей односельчанке. В 1996 году родился я.

— Когда в школу пошли, с русским языком была проблема?

— Нет, я русским языком в детстве владел. Во дворе с русскими детьми общался.

— В какой школе учились?

— До пятого класса в 106-й. Потом в другой район переехали, и я оказался в 176-й школе. Это очень хорошая, престижная школа.

— Всегда она была хорошая или потом стала?

— Думаю, всегда она была хорошая. Преподавание там на высоком уровне. Педагоги знающие, требовательные.

— Вы были отличником?

— У меня в аттестате только две четверки. Но я на оценки не обращал внимания.

— Оценки ведь показатели знания, не так?

— Но у меня по ЕГЭ лучшие результаты, чем у тех, кто получил аттестаты особого образца.

— Есть и такие? Аттестаты так и называются?

— Думаю, да. Я видел. Они другого цвета.

— Такие аттестаты дают преимущества при поступлении в вуз?

— Нет, никаких преимуществ. Все по результатам ЕГ. Уже с десятого класса я начал усиленно заниматься. Поэтому уже не мог регулярно ходить на репетиции танцевального ансамбля ЛАСО.

— А вы занимались в ансамбле?

— Конечно. Весь девятый класс занимался. Довелось даже выступать на сцене филармонии, когда был большой праздничный концерт ЛАСО. Я танцевал в композиции «Сары гялин». Могу показать фотографию в телефоне. Вот она…

— А как в ансамбль попали?

— Мне знакомые ребята рассказали. Если точнее, меня в ансамбль привел мой приятель Эльяр. Теперь он тоже в экономическом университете учится.

— Нравятся вам наши национальные танцы?

— Нравятся. Только из-за загруженности в настоящее время не могу заниматься в ансамбле.

— А ЕГЭ как сдали?

— Я четыре экзамена сдал. Из 400 баллов я набрал 319. Английский был дополнительный. Я сам хотел пройти экзамен по языку. Я его за шесть месяцев выучил.

С РОДИТЕЛЯМИ

— Теперь на каком уровне владеете английским?

— На продвинутом.

— Что вы учитесь на бюджетной основе, я знаю. И стипендию получаете?

— Да. Я отличник, поэтому получаю где-то две тысячи рублей.

— Английский язык вам пригодился?

— Да, благодаря английскому я попал в Финляндию. Уже на первом курсе. Весь второй семестр я стажировался там.

ФИНЛЯНДИЯ

 

— Как это произошло?

— В нашем университете объявили тестирование по английскому. Победители на один семестр попадали или в Португалию или в Финлядию. Я попал в Финляндию и не пожалел.

— В каком городе там учились?

— В городе Куопио. Там очень хороший университет. Студенты в этом вузе со всего мира.

— Если сравнивать наши российские вузы и финляндский университет, в котором вы побывали, в чем их различия?

— В наших вузах больше преподается теория. Многие преподаватели лекции читают по бумажке. К тому же есть у нас предметы, доставшиеся нам от советского времени, сегодня они практического значения не имеют. В Финляндии больше внимания уделяется практике. Отношение преподавателей к студентам тоже выгодно отличается, они всегда идут на встречу и всегда помогают.

— Кто оплачивал вашу учебу в Финляндии?

— Учебу оплачивал наш университет, это предусмотрено программой по обмену. Я оплачивал проживание в общежитии.

— Сколько платили?

— В месяц 312 евро.

— Хорошее общежитие?

— Условия превосходные. Это на самом деле квартиры на три человека, в которой каждый имеет свою изолированную комнату, туалет, ванную.

— А кто были вашими соседями?

— Итальянец и голландец. Хорошие были ребята. Оба на несколько лет старше меня.

— Как питались?

— Большей частью сами готовили. Макароны, картошку ели. Итальянец больше макароны любил.

— А супы они не едят?

— Нет. Я готовил супы и их угощал. Но времени на сложные блюда не было.

— Чем в основном занимались?

— В составе группы я работал над проектом. Кроме меня в группе были француз, австриец, голландец. Есть там компания «Медикро», которая сотрудничает с университетом Куопио. Она производит приборы для измерения почек. Мы должны были находить в Португалии потенциальных покупателей. Мы составили бизнес-план по экспорту этих приборов из Финляндии в Португалию. Обзвонили в Португалии многие медицинские учреждения и нашли те компании, которые заинтересовались финскими приборами. Проект свой мы выполнили удачно.

— В свободное от работы над проектом время между собою общались?

— Конечно. На разные темы. На политические темы. Взгляды у нас отличались. Например, француз симпатизировал Мари ле Пен, Национальному Фронту.

— У Мари Ле Пен своя правда…

— Возможно. Но отношение между нами было уважительное.

— А что за город Куопио?

— Это небольшой по российским меркам город. Портовый. Население где-то сто десять тысяч человек. Есть деревообрабатывающая, машиностроительная, пищевая промышленность. Он центр туризма и зимних видов спорта.

ФИНЛЯНДТЯ У ОГРАДЫ

— Хотелось бы жить и работать в таком городе?

— Очень бы хотелось, но там устроиться на работу практически не реально. То есть иностранцу не реально. Мало быть хорошо образованным, надо обязательно владеть финским языком. А финский очень трудный язык.

— И как завершился ваш финский семестр?

— Успешно. Есть соответствующий сертификат.

СЕРТИФИКАТ ФИНЛЯНДИЯ

— Вас тут в Самаре, в родном университете, от сдачи экзаменов за летнюю сессию освободили?

— Нет. Не освободили и я знал, что не освободят. Некоторые зачеты автоматом поставили, а экзамены все сдал. В течение двух-трех недель практически готовился без отдыха, без нормального сна. В итоге все экзамены сдал на пятерку. 

(начало)

 

 

 

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: SALYAN ÜÇÜN TARİXİ VƏ AKTUAL ŞƏKİL

Стандартный

 

 

 

Народная школа в Сальянах

Salyanda Əbdüləziz Babazadənin təlimxanası

19014-20 НАРОДНАЯ ШКОЛА В сАЛЬЯНАХ

 

  • Müəllim: Bu uşağı niyə bura gətiribsən?
  • Allah xatirəsi üçün, bunu burada dümük ediniz, qorxuram gedə Kürə düşə.

В Сальянах детей отдают в школу, потому что они оставаясь без надзора, могут утонуть в Куре.

«Molla Nəsrəddin», 1914-20

 

 

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: AĞLI OLAN QƏZETƏ YAXIN DURMAZ…

Стандартный

1906-02 BƏLİ BU GÜN GƏLİB DEYİRSƏN

«Bəli, bu gün gəlib deyirsən Hacı, qəzet al oxu, sabah inşallah gəlib deyəcəksəbn Hacı, dur get urus ol».

«Molla Nəsrəddin», 1906-02