Daily Archives: 28.11.2015

«MOLLA NƏSRƏDDİN»İ ŞUŞADA QADAĞAN EDİBLƏR. 1910-CU İLDƏ…

Стандартный

1910-28 Qafqazda elm

Qafqazda elm və maarifin mərkəzi sayılan Şuşa şəhərində «Molla Nəsrəddin»i qadağan ediblər.

«Molla Nəsrəddin», 1910-28

Реклама

28 NOYABR 1945 — N. ARUTYUNOV STALİNDƏN QARABAĞI İSTƏYİR

Стандартный

1945-ci ilin noyabrında Ermənistan Kommunist partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi H.Arutyunov Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında rəsmi məktubla İ.Stalinə müraciət edir. Öz xahişini o belə bir yalan məlumatla əsaslandırmağa çalışırdı ki, guya Dağlıq Qarabağ Ermənistan SSR-lə həmsərhəddir və onun iqtisadiyyatı Ermənistanın iqtisadiyyatı ilə sıx bağlıdır. Həyasızlıq o yerə çatır ki, əgər həmin məsələ müsbət həll olunarsa, onda Ermənistan hökumətinin Qarabağın keçmiş mərkəzi və 1920-ci il hadisələri zamanı dağıdılmış Şuşa şəhərinin bərpası haqqında hazırlanmış əlavə təkliflərinin də mərkəzi hökumətə təqdim edəcəyini bildirirdi. Həmin məktubu İ.Stalin G.Malenkova ünvanlayır. G.Malenkov isə öz növbəsində onu cavab üçün Azərbaycan SSR rəhbərliyinə göndərir. Dağlıq Qarabağın tarixi və onun əzəli Azərbaycan torpaqları olması barədə ətraflı və əsaslandırılmış arayış hazırlatdıran M.C.Bağırov G.Malenkova məktubunun sonunda bildirirdi ki, Şuşa rayonunu çıxmaq şərtilə Azərbaycan hökuməti təklifə etiraz etmir. Bu şərtlə ki, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və Dağıstan MSSR-də əsasən azərbaycanlıların yığcam yaşadığı, Azərbaycanla sərhəd olan və tarixən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmuş ərazilər də Azərbaycan SSR-ə qaytarılsın. Vəziyyətin bu cür mürəkkəbləşdiyini görən «ulu rəhbər» bu təklifin gələcək inkişafına nöqtə qoyur.

http://1905.az/ermənilər-dagliq-qarabaga-muxtariyyati-necə-verdiriblər/

28 НОЯБРЯ 1912 Г. НАЧАЛА РАБОТУ ЧЕТВЕРТАЯ ГОСДУМА С ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕПУТАТОМ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ

Стандартный
28 НОЯБРЯ 1912 Г. НАЧАЛА РАБОТУ ЧЕТВЕРТАЯ ГОСДУМА С ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕПУТАТОМ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ

ЧЕТВЕРТАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — (442 депутата)
15(28)ноября 1912-26 февраля 1917- 4 года 3 месяца)

М.В. РодзянкоМ. Родзянко, председатель Думы

В 4-й Думе — всего 3 депутата от Закавказья (из Баку) -1 азербайджанец (Джафаров), 1 армянин (Панаджанов), 1 молоканин (Скобелев) 

1. Джафаров Мамед Юсиф Гаджи Баба оглы, 27 лет, уроженец Баку,( окончил бакинскую Александровскую гимназию; юрфак. МГУ в 1912 году).
Всего в 4 Госдуме-фракция мусульман -7 человек.

392px-Dgafarov-GosDuma-4sozyv

 

Джафаров Мамед Юсиф Гаджи Баба оглы (азерб. Məmməd Yusif Hacıbaba oğlu Cəfərov) — азербайджанский политический и государственный деятель, депутат четвёртой государственной думы, один из основателей АДР, министр торговли и промышленности и иностранных дел АДР, последний заместитель спикера парламента АДР.

Мамед Юсиф родился в семье Гаджибабы Джафарзаде 14 марта 1885 года в Баку. В 1907 году он окончил Бакинскую мужскую гимназию, затем поступил на юридический факультет МГУ. Во время учёбы Джафаров поддерживал связь со студентами-азербайджанцами, активно участвовал в вечерах и мероприятиях.

В 1912 году он с отличием окончил МГУ и вернулся в Баку, где работал помощником судьи.

Заслужив уважение населения Бакинской, Елисаветольской и Эриванской губерний, Мамед Юсиф Джафаров становится депутатом Четвёртой Государственной Думы. Он был единственным депутатом-мусульманином из Южного Кавказа. Входил в Мусульманскую фракцию и во фракцию кадетов.

С одобрением отнёсся к февральской революции. В Особом Закавказском Комитете Джафаров руководил промышленностью и торговлей.

В 1917 году на съезде мусульман Кавказа, который проходил 15 — 20 апреля, он призвал мусульман к единству. 15 ноября того же года Джафаров становится комиссаром промышленности и торговли Закавказского комиссариата.

В Закавказском Сейме входил в мусульманскую фракцию.

27 мая 1918 года, на чрезвычайном съезде мусульманской фракции был создан Временный Национальный Совет под руководством Мамед Эмина Расулзаде. Мамед Юсиф Джафаров был избран в исполком ВНС. На следующий день была подписана Декларация Независимости Азербайджанской Демократической Республики.
Среди подписавших декларацию был и Мамед Юсиф Джафаров.

В первом кабинете Джафаров занимал пост министра торговли и промышленности.
После отставки первого кабинета Мамед Юсиф Джафаров становится послом АДР в Грузии, где сыграл большую роль в создании дипломатических отношений между АДР и ГДР и дележе собственности ЗДФР.

14 марта 1919 года председатель Совета Министров АДР Насиб-бек Усуббеков сформировывает четвёртый кабинет и назначает Джафарова на должность министра иностранных дел.
Став главой внешнеполитического ведомства Азербайджана, Мамед Юсиф подписал с Грузией договор о военном сотрудничестве, послал ноты в штабы вооруженных сил Великобритании на Южном Кавказе. По его указанию была создана комиссия для сбора документов, касающихся политики царизма на Южном Кавказе.

2 февраля 1920 года по предложению Расулзаде, Джафаров становится первым заместителем спикера парламента АДР. Он работал на этом посту до присоединения Азербайджана к советской России.
27 апреля после напряжённых дискуссий Джафаров подписывает решение о передаче власти Временному Революционному Комитету Азербайджана.

Djafarov

После падения АДР Джафаров занимался юридической консультацией хлопковых и винных трестов.

Умер 15 мая 1938 года в Баку.