Daily Archives: 26.11.2015

КАК ГОВОРИЛ ЧЕРНОМЫРДИН, «ЕСЛИ У ВАС ЧЕШЕТСЯ, ЧЕШИТЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ…»

Стандартный

Есть среди наших соотечественников люди, которые с рвением и постоянством, достойными лучшего применения, собирают компромат на газету «Очаг». Пишут на газету жалобы в разные инстанции, часть этих жалоб мне лично знакома, я их читал, потому что меня несколько раз приглашали в эти инстанции и эти доносы мне показывали. Авторы, иногда анонимные, особенно подчеркивают, что газета «Очаг» занимается политикой, неуважительно относится к руководству Азербайджана. Последнее время эти доносчики после некоторой паузы вновь активировались. Для подобного заявления у меня есть основания, одно из них – статистика блога нашей газеты. Блог – бесплатный, спасибо американцам, сервис – их. Но даже такой бесплатный сервис дает много информации, в том числе о том, по каким запросам пользователи заходят на наш блог. Так вот последнее время ищут у нас материалы про семью Алиевых. Конечно, Алиевых в Азербайджане – половина населения. Речь идет, конечно о «главных Алиевых».

запрос по алиеву 1ЗАПРОС

Я хочу сказать, что, господа и дамы, зря ищете. Мы про Алиевых практически не пишем. Если бы даже писали, вряд ли наша более чем скромная газета заинтересовала бы самих Алиевых – просто не по чину. Поэтому успокойтесь. Если вас интересует история семьи Алиевых, обратитесь к более солидным изданиям. И вообще ведите себя прилично. Практически каждого из вас знаем по имени. Можем и назвать. Некоторых «засроонцев» и «засроонок» уже называли. Хотите еще раз? Публичности не хватает? Обеспечим…

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: ÖLKƏNİ KƏRBƏLAYILAR BÜRÜYÜBLƏR

Изображение

«AY KƏRBALAYI!»

1913-18 MƏN Kİ BUNLARIN BİRİAİN ÇAĞIRDIM, HAMISI DÖNÜB BAXDI

«MƏN Kİ BUNLARIN BİRİSİNİ ÇAĞIRDIM, DEYƏSƏN BU ZALIMLAR HAMİSI KƏRBALAYI İMİŞ, HAMISI DÖNÜB BAXDI…»

«Molla Nəsrəddin», 1913-18

 

 

26 NOYABR 1924 — DAĞLIQ QARABAĞIN NİZAMNAMƏSİ DƏRC EDİLİB

Стандартный

1924-cü il noyabr ayının 26-da Az.MİK-in qərarı ilə «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Əsasnamə» mətbuatda dərc edilir.  

ŞUŞA

Bu Əsasnamənin 1-ci maddəsi ilə «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi elan edilir». 

      Onun 2-ci maddəsində «Dağlıq Qarabağda bütün kargüzarlıq, məhkəmə və məktəbdə təhsilin doğma dildə (yəni erməni dilində – A.P.) aparılması» qeyd olunurdu. 

      Əsasnamənin başlıca bölmələrindən biri Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi haqqındakı bölmədir. Burada Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisinə Şuşa qəzasından – Şuşa və Stepanakert (Xankəndi) şəhərlərinin və 110 kəndin, Cavanşir qəzasından 52 kəndin, Qaryagin qəzasından – 30 kəndin, Qubadlı qəzasından isə Qaladərəsi kəndinin – cəmi 193 kəndin verildiyi qeyd olunurdu. Maraqlı faktlardan biri də budur ki, 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilməsi haqqında dekret elan olunarkən ona daxil olacaq kəndlərin sayı 169 idi. Bu müddət ərzində ermənilər həmin kəndlərin sayı üzərinə 24 kənd də əlavə etdirə bilmişdilər. Görünür buna görə də muxtariyyatın elanı haqqında dekret verildikdən təxminən il yarım sonra onun Əsasnaməsi təsdiq olunmuş və elan edilmişdir. 

      1925-ci ildə Q.A.Koçaryan «Dağlıq Qarabağ» adlı kitabında Dağlıq Qarabağın 4 rayonunda – Dizakda — 48, Varanda – 46, Xaçendə – 65 və Crabetdə isə 63 kənd yəni cəmi 222 kənd olduğunu qeyd edir. Şuşa qəzasının Dağlıq hissəsindən Şuşa şəhəridə daxil olmaqla 120 kənd, Cavanşir qəzasından 55 kənd, Qaryagin qəzasından Hadrut da daxil olmaqla 31 kənd və Qubadlı qəzasından isə bir neçə kənd daxil edilmişdir. (Cəmi 206 kənd göstərilir). 

Əsasnamədə göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində hakimiyyət Sovetlər qurultayı, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və yerli Sovetlərə məxsusdur.

  Beləliklə də Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Yuxarı Qarabağda muxtariyyat şəklində yeni bir erməni qurumu meydana gəldi. Ola bilsin ki, o vaxt bəzi azərbaycanlılar bununlada ərazimizdə erməni məsələsinin həll olunduğunu düşünürdülər. 

 

Mənbə: http://www.milliarxiv.gov.az/?id=80&lang=2