Daily Archives: 25.11.2015

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: ARVAD-UŞAQDAN QAÇANLAR

Стандартный

1914-01 Arvad ay axund

Arvad: Ay axund! Yaz o mürdəşir üzünü yumuşa ki, ya bizə xərclik yollasın, ya da gəlib bizi aparsın yanına…

1914-01 ARVAD AY AXUND 2

Dükançı: Ay Məşədi, arvad-uşağından sənə kağız var, gör nə yazırlar?

Məşədi: Şeşü beş, sərü cahar…

«Molla Nəsrəddin», 1914-01

«Ocaq»: Yüz il əvvəl bəzi soydaşlarımız arvad-uşaqlarından Tiflisdə gizləniblər. İndi Rusiya şəhərlərində gizlənirlər…

Реклама

25 NOYABR 1967 — BAKI METROSUNDA MÜNTƏZƏM HƏRƏKƏT BAŞLANIB

Стандартный

25 noyabr 1967-ci ildən metropolitenin daimi istismarı və qatarların müntəzəm hərəkəti başlandı.

28_Май_(станция_метро)

1967-ci il noyabrın 6-da Bakı şəhərində metropolitenin 5 stansiyası — Bakı Soveti, 26 Bakı Komissarı, 28 Aprel, Gənclik və Nəriman Nərimanov stansiyaları və 9,2 km-lik yeraltı xətləri olan birinci növbəsi istismara verilir, həmin stansiyalardan 4-ü böyük dərinlikdə idi ki, bunlardan da birisi Qara Şəhər adlanan ərazidə yerləşən «Xətai» stansiyası idi. İlk qatarı maşinist Salman Ələkbərov və maşinist köməkçisi Akif Mirzəyev idarə edirdilər.

КАРТА МЕТРО

 25 ноября 1967 года начал регулярные пассажирские перевозки пятый в Советском Союзе Бакинский метрополитен. Первый пусковой участок первой очереди протяженностью 6,25 км состоял из 5 станций: «Баксовет» (ныне «Ичери Шехер») — «26 Бакинских комиссаров» (ныне «Сахил») — «28 Апреля» (ныне «28 Мая») — «Гянджлик» — «Нариман Нариманов».