Daily Archives: 29.10.2015

   SALYANDAN MƏKTUB

Стандартный
   SALYANDAN MƏKTUB

Ay molla əmi, bilmirəm niyə bu Salyan cavanlarının əlləri dinc durmur? Axır ki, Salyanda nə itifaq düşürsə, təhqiq etməmiş qəzetlərə yazırlar. Məsələn, şkola şagirdləri iki dəfə yazıb “İrşada” şkola naziri Poqosov cənablarından şikayət eləyirlər ki, mərhum Müzəffərəddin şah şagirdlərə əta buyurduğu yüz manat qənfet pulunu guya Poqosov cənabları bu hala kimi saxlayıb vermir. “İrşad” idarəsi dəxi bu işi təhqiq etməyib çap eləmişdi. İndi belə məlum olur ki, qospodin Poqosov çoxdan o pulu qüvveyyi-həzmiyyəyə göndəriblər və şagirdlərin yazmağı nahaq imiş.

Ay molla əmi, təəssüf burasıdır ki, hələ şagirdlər deyiblər ki, genə yazacayıq. Öz aramızdır ha… öz müsəlmanımız on iki manat ianə pulunu yeyəndə erməni yüz manat qənfet pulunu yeyib böyük bir iş eləməyib ki. Genə evi abad olsun.

Bəndə xeyirxah olduğuma görə sizə və “İrşad”a pişəzvəqt məlum edirəm ki, Salyandan gələn kağızları təhqiq etməmiş çap etməyəsiz. Demirəm yazacaqlar ha…Xudanəkərdə əgər yazsalar ki, Salyanda qarovulçu budkasına oxşayan qiraətxananı pulsuzluq cəhətyinə qapadılar, bunu çap etməyəsiz. Çünki belə danışırlar ki, bu yaxın zamanda, yəni İsrafil düdüyünü çalanda üzvlər yığılıb bu barədə müzakirə edəcəklər.

Pərişan

 

“Molla Nəsrəddin”, 1907-04

Реклама

29 OKTYABRDA TÜRKİYƏ RESPUBLİKA ELAN OLUNMUŞDUR

Изображение
29 OKTYABRDA TÜRKİYƏ RESPUBLİKA ELAN OLUNMUŞDUR

ТУРЦИЯ ФЛАГ

29 oktyabr 1923-cü ildə Türkiyə respublika elan edilmiş, Atatürk yekdilliklə ilk prezident seçilmişdir.

АТАТЮРК

29 октября 1923 — была провозглашена Турецкая республика, и Мустафа Кемаль, принявший впоследствии фамилию Ататюрк (отец турок), стал её первым президентом (ум. 1938).

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ И ПРЕДМЕТАМ

Стандартный

НАЗЕНИН НАБ1И стрелять учится…

Назенин Алескерова учится в шестом классе МБОУ СОШ №114. Пятый класс она окончила на «отлично», о чем мы в нашей газете писали. Теперь вот новые успехи, вполне серьезные. Назенин стала победительницей школьного этапа Всероссийской олимпиады по трем предметам: по математике, по русскому, по английскому. Поздравляем Назенин и ее родителей, выражаем благодарность замечательным педагогам МБОУ СОШ № 114.

НАЗЕНИН 1 НАЗЕНИН 3 НАЗЕНИН 2

29 OKTYABR ZƏNGİLANIN İŞĞALI GÜMÜDÜR

Изображение
29 OKTYABR ZƏNGİLANIN İŞĞALI GÜMÜDÜR

Mausoleum in Mamedbeyli - Spring, 2006

Mausoleum in Mamedbeyli — Spring, 2006

Zəngilan rayonu — Azərbaycan Respublikasında inzibati – ərazi vahidi. 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur.

29 oktyabr 1993-cü ildə erməni sillahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Rayon işğal olunmazdan qabaq erməni qüvvələri tərəfindən tam olaraq mühasirəyə alınmışdı və on minlərlə insan qırılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Hər tərəfdən mühasirədə qalan sakinlər Araz çayını keçərək xilas olmuşdular.

Kiçik Qafqazın cənub şərqində, Arazın sol sahilində yerləşir. Qərbdə və şimal-qərbdə Ermənistan Respublikası ilə, cənubda və cənub-şərqdə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. sahəsi 707 km², əhalisi 39.660 nəfərdir (01.01.2014). İnzibati mərkəzi Zəngilan şəhəridir.

ZƏNG 1

Зангеланский район (Зангиланский) (азерб. Zəngilan rayonu) — де-юре административно-территориальная единица в юго-западной части Республики Азербайджан, де-факто эта территория оккупирована армянскими силами осенью 1993 г. в ходе Карабахского конфликта и до настоящего времени контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Согласно административно-территориальному делению НКР, территория Зангеланского района включена в состав Кашатагского района. Факт оккупации Зангеланского района признан и осуждён резолюциями Совета Безопасности ООН №884 от 12 ноября 1993 годa и Генеральной Ассамблеи ООН №62/243 от 25 апреля 2008 года, в которых, в частности, подтверждена территориальная целостность Азербайджана и содержится требование вывода армянских сил.

Административный центр город Зангелан.

ZƏNG 2

Zangilan Rayon (Azerbaijani: Zəngilan;‎) is de jure an administrative-territorial entity in the south-western part of the Republic of Azerbaijan, but de facto this territory was occupied by Armenian forces in autumn of 1993, during the Nagorno-Karabakh War and is controlled by the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic till today. It has been under the control of the breakway Nagorno-Karabakh Republic, as part of its Qashatagh Province, since the Nagorno-Karabakh War. Since November 12, 1993, a fact of the occupation of Zangilan rayon has been recognized and blamed by resolution №884 of the United Nations Security Council and since April 25, 2008 the United Nations General Assembly by the Resolution №62/243, in which the territorial integrity of Azerbaijan was partially recognized and they include a demand of withdrawal of the Armenian forces.

Administrative center of the rayon is Zəngilan city

ZƏNG 3