Daily Archives: 25.10.2015

25 OKTYABR 1882-Cİ İLDƏ AĞDAŞDA «RUS-TATAR» MƏKTƏBİ AÇILIB

Стандартный

Azərbaycanda açılan ilk dünyəvi təhsil ocaqlarından biri də 25 oktyabr 1882-ci ildə Ağdaşda görkəmli maarifçi Süleyman Qayıbov tərəfindən əsası qoyulan «Rus-tatar» məktəbi olmuşdur. O dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu tipli 3 məktəbdən birinin məhz Ağdaşda açılması heç də təsadüfi deyildir. Çünki ondan əvvəl Ağdaşda yaxşı təhsil bazasına malik 20-yə qədər mədrəsə fəaliyyət göstərirdi.

Süleyman Qayıbov Qazax qəzasının Orta Salahlı kəndindəndir.

Реклама

ЕДИНСТВО ЕДИНСТВОМ, НО ФУТБОЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО У ВСЕХ РАЗНОЕ…

Изображение
ЕДИНСТВО ЕДИНСТВОМ, НО ФУТБОЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО У ВСЕХ РАЗНОЕ…

В Самаре 23-24 октября прошли Межрегиональный молодежный форум «Россия – наш общий дом». Его участниками станут представители национальных общественных объединений, органов государственной власти, духовенства, научного сообщества. 
В рамках форума 23 октября в Доме дружбы народов работали дискуссионные площадки, в ходе которых участники обсудили актуальные темы межнационального и межконфессионального взаимодействия, а также проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи. 
А в субботу, 24 октября, на стадионе «Чайка» состоялся межнациональный турнир по мини-футболу «Кубок Единства». Футбольная дружина Лиги азербайджанцев Самарской области — «ЛАСО» в итоге оказалась на почетном третье месте, уступив лишь командам студентов Самарского железнодорожного института и Волжских Казачьих Войск, которые заняли первое и второе место соответственно. Лучшим нападающим турнира признан самый юный игрок «ЛАСО»Набатов Эмрах Пунхан оглы.

ФУТ 1 ФУТ 2 ФУТ 3 ФУТ 4 ФУТ 5 ФУТ 7 ЭЛЬЧ ФУТ 7 ЭЛЬЧ ФУТ ШИРВ 2 ФУТ ШИРВ 3 ФУТ ШИРВ КУБ

ПАМЯТИ МУСЛИМА МАГОМАЕВА

Видео

«ФИАЛКИ»

Музыка Полада Бюльбюльоглы

Слова Онегина Гаджикасимова

Исполняет Муслим Магомаев

25 OKTYABR — «ÖGEY ANA»NIN DOĞUM GÜNÜDÜR

Изображение
25 OKTYABR — «ÖGEY ANA»NIN DOĞUM GÜNÜDÜR

 

Nəcibə Haşımbəy qızı Məlikova (25 oktyabr, 1921-ci il, Buzovna, Bakı — 27 iyul, 1992-ci il, Bakı) — Azərbaycan SSR Xalq Artisti (01.06.1974)

Nəcibə_Məlikova

 

İlk əvvəl kino aktrisası kimi şöhrətlənmiş, yaradıcılığının əsas qolu teatr sənəti ilə bağlı olan Nəcibə Haşım qızı Məlikova 25 oktyabr 1921-ci ildə Bakının Buzovna kəndində doğulub. İlk təhsilini kənddə və Bakıda alıb. Bakı Teatr Məktəbində xalq artisti Fatma Qədrinin sinfini bitirib (1940-1943). Öz istəyi ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrında işləməyə gedib. Burada bir neçə tamaşada çıxış edərək Bakıya qayıdıb və təzəcə təşkil olunmuş Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olub. 1951-ci ildə ali məktəbi bitirib. Texnikumda təhsil aldığı illərdə Milli Dram Teatrının tamaşalarında epizodlar oynayan aktrisa 1952-ci ildən (kinolara çəkilişlə bağlı kiçik fasilələrlə) yenə bu teatrda işləyib. Nəcibə Məlikova klassik və çağdaş Azərbaycan dramaturqlarının, dünya ədiblərinin, əsasən, dram əsərlərində və bir qədər də komediyalarında rollar oynayıb. Hüseyn Cavidin «Şeyx Sənan» (Xumar), «Səyavuş» (Firəngiz), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Pəri cadu» (Şamama cadu), Cəfər Cabbarlının» «Aydın» (Böyükxanım), «1905-ci ildə» (Sona), «Sevil» (Edilya), Mirzə İbrahimovun «Həyat» (Atlas), «Kəndçi qızı» (Ayxanım), İlyas Əfəndiyevin «Büllur sarayda» (Qönçə), «Qəribə oğlan» (Məlahət), Nəbi Xəzrinin «Əks-səda» (Zərifə), «Mirzə Şəfi Vazeh» (Zübeydə), Səməd Vurğunun «Vaqif» (Xuraman), Maqsud İbrahimbəyovun «Kərgədan buynuzu» (Diləfruz), Sabit Rəhmanın «Əliqulu evlənir» (Yasəmən), «Küləklər» (Firuzə), Şıxəli Qurbanovun «Əcəb işə düşdük» (Məlahət), Mirzə Fətəli Axundzadənin «Lənkəran xanının vəziri» (Şölə xanım və Ziba xanım), «Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah» (Şəhrəbanı),Aleksandr Ostrovskinin «Cehizsiz qız» (Oqudalova), Hüseyn Muxtarovun «Kimdir müqəssir?» (Korinkina), Maksim Qorkinin «Zikovlar» (Sofiya İvanovna), Nazim Hikmətin «Şöhrət və ya unudulan adam» (Həklrnin arvadı), «Türkiyədə» (Nazir qızı), Karlo Haldoninin «Məzəli hadisə» (Marianna), Aleksandr Şirvanzadənin «Namus» (Süsənbər), Fridrix Şillerin «Orlean qızı» (Aqnessa), Lope de Veqanın «Sevilya ulduzu» (Estrelya) pyeslərinin tamaşalarında çıxış edib.

Nəcibə xanım kinoda uğurlu rollar yaradıb. Onların arasında «Ögey ana»da Dilarə, «Aygün»də Aygün, «Arşın mal alan»da Cahan xala, «Əhməd haradadır?»da Nərgiz xala rollarının ifası aktrisanın yaradıcılıq nailiyyətləri kimi dəyərlidir.

NƏCİBƏ ÖGEY

Nəcibə Məlikova məlahətli, emosional, lirik-dramatik aktrisa idi. Mənən saf qəlbli qəhrəmanları, məhəbbət yolunda mürəkkəb vəziyyətlərdə gücsüz görünüb kövrələn, ancaq xeyirxah insanların köməyi ilə mətanətini qoruyub saxlayan personajları uğurla oynayırdı. Aktrisanın yumorunda da həzin və kövrək lirizm üstünlük təşkil edirdi.

Nəcibə Məlikova 10 iyun 1959-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1 iyun 1974-cü ildə xalq artisti fəxri adlarını alıb.

Bakıda 27 iyul 1992-ci ildə vəfat edən Nəcibə Məlikova ikinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Mənbə: Vikipediya