Daily Archives: 04.10.2015

4 октября — день рождения уроженца Баку Рихарда Зорге

Стандартный

ЗОРГЕ4 октября 1895 года в поселке Сабунчи города Баку родился легендарный разведчик Рихард Зорге, который был казнен в 1944 году в Японии.

TOFİQ QULİYEVİN XATİRƏ GÜNÜ

Стандартный
TOFİQ QULİYEVİN XATİRƏ GÜNÜ

Oktyabrın 4-də məşhur Azərbaycan bəstəkarı Tofiq Quliyev (1917-2000) vəfat edib.

TOFİQ QULİYEV

Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev ən çox mahnı müəllifi kimi tanınsa da, o, müxtəlif janrlarda əsərlər yaratmış, 30-cu illərdə Azərbaycan muğamlarının not yazısına alınmasında da iştirak etmişdir. Tofoq Quliyev çoxlu filmə musiqi yazmışdır. «Bəxtiyar», «Onu bağışlamaq olarmı» filmlərindəki mahnılar, indiki dillə desək, hitə çevrilmişdir.

Bəstəkarın «Sənə də qalmaz», «Üzüyünün qaşı» kimi mahnılarnıı indiyəcən təkcə Azərbaycan müğənniləri deyil, xarici ölkə ifaçıları da oxuyurlar.

4 октября ушел из жизни выдающийся азербайджанский композитор, дирижер и пианист Тофик Кулиев (1917-2000). Его песни длительное время занимали центральное место в репертуаре таких певцов, как Рашид Бейбутов и Шовкет Алекперова.