Daily Archives: 01.10.2015

1 OKTYABR — QƏZƏLXAN VAHİDİN XATİRƏ GÜNÜDÜR

Стандартный
1 OKTYABR — QƏZƏLXAN VAHİDİN XATİRƏ GÜNÜDÜR

1 oktyabr — qəzəlxan Əlağa Vahidin(1895-1965) ölüm günüdür.

VAHİD

Qəm çəkmə könül, məclisə canan yenə gəldi,
Bu qalibi-biruhə verən can yenə gəldi.

Bir neçə gün olmuşdu günüm tirə qəmindən,
Şad etdi məni ol məhi-taban yenə gəldi.

Ahəstə yağıb başına öz ləşkəri-zülfün,
Könlüm evini etməyə viran yenə gəldi.

Sal boynuma, canana dedim, həlqəyi-zülfün,
Güldü, dedi, divanəyi-dövran yenə gəldi.

Fərhada deyin, eyləməsin dafidə fərhad,
Bu məclisə ol xosrovi-xuban yenə gəldi.

Qan ağlama, bülbül,dəxi gülzar həvəsində.
Əyyami-xəzan keçdi,gülüstan yenə gəldi.

Vahid, bilir aləm məni, ol zülfə əsirəm,
Sən çox demə məcnuni-biyaban yenə gəldi.

====================

Nə qədər eşqimiz, ey gül , belə pünhan olacaq,
Aşikar eyləməyincə ürəyim qan olacaq ?

Nə qədər gül üzünün həsrətin aşiq çəksin,
Nə zaman vəslinə bəs yetməyə imkan olacaq?

Bəs haçan rəhm edəcək bülbülü-biçarəyə gül
Nə qədər bəs o fəğirin işi əfğan olacaq?

Eşqdən başqa nə dərd olsa yenə çarəsi var,
Ayrılıq dərdinə, bilməm necə dərman olacaq ?

Öz xoşumla o qarə zülfə əsir oldum özüm ,
Bilmədim, xatirim eşqində pərişan olacaq .

Sən götür məscidi zahid, bizə meyxanəni ver ,
Kim bu işdə görək axırda peşiman olacaq ?

Hələ Vahid , meyə meyl eyləmə, qoy gəlsin o gül,
Yarsız yerdə mey içmək bizə nöqsan olacaq.

Реклама