Monthly Archives: Сентябрь 2015

«O OLMASIN, BU OLSUN» HAMAM SƏHNƏSİ

Стандартный
«O OLMASIN, BU OLSUN» HAMAM SƏHNƏSİ

HAMAM

Bir h a m a m ı n soyunub-geyinən yerində vaqe olur. Sol tərəfdə (zaldan baxarkən) qapı və pilləkənlər, cağ tərəfdə, küncdə hamamın çimilən yerinə girən qapı var. Ortada hovuz və fantan, üstündən qəndil asılıbdır. Hamamçı Məşədi Qəzənfər sarı kürkə burünüb, bayır qapının solunda öz yerində əyləşibdir. Qabağında manqal, üstündə güvəc, yanında mücrü. Özü də qəlyan çəkir. Ondan bir az sağ tərəfdə dəllək usta M ə h ə r r ə m K ə r b ə l a y ı N ə s i r i n başını qırxır. Bir az o yanda zurnaçılar oturubdurlar. Bir kənarda bir neçə nəfər camadar əllərində qırmızı fitə, balaqları çırmala dayanıbdırlar.

M u s i q i

 H a m ı (oxuyurlar). Hamamın içində, içində də çölündə (2 dəfə) Yay, yaz, qış bahar isti, sərin var, Dövlətli, kasıb, gəl, gəl, yerin var, Dövlətli, kasıb, tez gəl, yerin var, gəl!… H a m a m d a n b i r s ə s. Gəl, ey ha!… Bir yumurta!… H a m ı. Yaz, yaz, qış, bahar isti, sərin var, Dövlətli, kasıb, gəl, gəl, yerin var. M u s i q i Dəllək qırxır, hamamçı qəlyan çəkir.

M ə ş ə d i Q ə z ə n f ə r. Həqiqət, hər bir şeyi fikirdən keçirib yenə baxıb görürəm ki, dünyada hamamdan başqa ləzzətli bir yer varsa, yenə hamamdır. Deməyin ki, özüm hamamçıyam ona görə belə danışıram, xeyr! Əşi, adam gərək insaf ilə danışsın: qışın soyuğunda harada qızışa bilərsən? H a m ı. Hamamda!…

 M ə ş ə d i Q ə z ə n f ə r.

Yazın istisində harada sərinləyə bilərsən? H a m ı. Hamamda!

M ə ş ə d i Q ə z ə n f ə r. Daha kim deyə bilər ki, hamam pis şeydir?

 H a m ı. Əşi, heç kəs!

 M ə ş ə d i Q ə z ə n f ə r. Bəs belə de!

U s t a M ə h ə r r ə m. Mən dəlləyəm. Özüm də ömrümün çox vaxtını hamamda keçirmişəm, heç bir belə heyfsilənmirəm. Çünki baxıb görürəm ki, mənim üçün hamamdan başqa heç bir yerdə xoş keçmir. Xalq gedir, adı nədir, o klubda, mənim klubum hamamdır. Xalq gedir teatra, mənim teatrım hamamdır. Əşi, işləyib yorulandan sonra harada istirahət edə bilərsən?

 H a m ı. Hamamda!

U s t a M ə h ə r r ə m. Harda bir parça ləzzət görərsən?

H a m ı. Hamamda! Read the rest of this entry

“ƏKİNÇİ”: BALAXANADAN NEFT DƏMİR NOVÇAIARLA DAŞINACAQ

Изображение
“ƏKİNÇİ”: BALAXANADAN NEFT DƏMİR NOVÇAIARLA DAŞINACAQ

EKIN

Badkube uyezdinin Balaxana qəryəsində neft quyuları var ki, oradan nefti gətirib şəhərin yanında olan zavodlarda ondan cövhər çəkirlər. Zikr olan qəryədən zavodlaracan 7 verst yoldur ki, kirayəçi ərradəçilər neftin putunu 5 qəpiyə gətiririllər. Deyirlər keçən il ərrradəçilər zavod sahiblərinən 500 min manatacan kirayə alıblar. İndi Badkubə şəhərində iki kompaniya bina olub: birisi istəyir Balaxanıdan nefti yer altı ilə dəmir novçalar ilə gətirsin və birisi isə istəyir dəmir yolu təmir eləsin. Yer altı ilə neft gətirmək istəyənə dövlət tərəfindən izn verilib və bu bahar onu başlayacaqlar. Deyirlər buna 100 min manatacan xərc olacaq. Dəmiryolu ilə gətirmək istəyənə indiyəcən izn alınmayıb, amma bişəkk dövlət izn verəcək və izn barəsində ərizə göndəriblər. İndiyəcən dəmiryolundan ötrü 200 min manatacan cəm olub. Deyirlər onun 300 min manatacan xərci olacaq.  Neft cövhəri satanlar keçən il ziyadə nəf ediblər. Əvvəl onun putunu Moskva və qeyri  şəhərlərdə bir manat yarıma, iki manata satırdılar, amma keçən il 3-4, hətta 5 manata satıblar.

18yanvar 1877

СТАРЫЙ БАКУ 1

 

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ СДЕЛАЕШЬ В ЧЕСТЬ ВНУКОВ…

Стандартный

SOLT 1 SOLT 2

SOLT 3

Джамаладдин Солтанов, член самарской гильдии строителей, сегодня, находясь в радостном ожидании внука (или внучки), случайно встретил меня и, по случаю скорого пополнения в семье насильно посадил в машину,  прокатил по городу… 

P.S. Только что стало известно, что у Джамалледина Солтанова родился внук. Поздравляем Гаджи Джамала и доктора Алика (Аллахгулу), папу новорожденного.

Х.Х.

BAŞINIZ SAĞ OLSUN, CƏNABLAR

Изображение

“Ocaq” qəzetinin çıxdığı on bir il yarım il ərzində ən çox yazdığım janrlar bəlkə də “başsağlığı” və “nekroloq” olub – inanmayanlar qəzetin arxivinə baxa bilərlər. Təşkilat üzlərimizin, təşkilatda olmayan samaralı azərbaycanlıların valideynlərinin, bacı-qardaşlarının, qayınaya və qayınanalarının xatirəsinə söz yazmışam. Avqustun sonunda ailəmin sonuncu üzvünü- anamı itirdim. Təşkilatımın üzvləri mən Samaraya gələndən sonra keçirdikləri birinci iclaslarında mənə ya şifahi ya telefonla başsağlığı vermək əvəzinə mənim və qəzetin qeybətiylə məşğul olurlar. Yenə vətənpərvərlikdən, xalqa məhəbbətdən və milli qeyrətdən dəm vururlar.

Cənablar, ayıbdır!

Mən sentyabrın 6-da Samaraya qayıtmışam. Bu müddətdə üç adam mənə zənf vurub: Füzuli Hüseynov, Rövşən Quliyev və Ələşrəf Hüsynov. Füzuli bəy mənə bir neçə dəfə Azərbaycanda olanda da zəng vurmuşdu. Azərbaycana Namiq Məmmədov, Natiq Rəhmanov və Elşən Bağırov da zəng vurmuşdular. Mən bu insanlara dərindən minnətdaram. Zəng vurmayanlardan da incik deyiləm, heç kim mənə borclu deyil. Amcaq anamın yası bitməmiş ardımca atıb-vurmaq heç yaxşı deyil.

Mən bu söhbətlərin təşəbbüsçülərini yaxşı tanıyıram və onların motivləri mənə tamamilə aydındir. Məsələn, cənab R. Əliyevin mənə hücumlarının konkret səbəbi var, bunu hamı bilir. Mən cənab Əliyevin yadına ayrı bir şeyi salmaq istəyirəm. Səhv etmirəmsə, 2006-cı ildə mən mərhum Xanzadə Əliyevin əlyazmalarını kompüterdə yığmışam. Şerlər çətin oxunan xətlə şagird dəftərinə yazılmışdı, dörd yüz səhifdən artıq material vardı. Yığmaqdan əlavə, şerlərin ciddi redakdəyə ehtiyacı vardı və bunu da eləmişəm. Təxminə üç həftəlik iş. Sonra öz ayağımla aparıb cənab Əliyevə iş yerində vermişəm. Yadıma gəlmir ki, o mənə “sağ ol” demiş ola… Bizim qəzetdə cəmi bir adamın şerləri olunub – Xanzadə Əliyevin ki, bu da faktdır. Mən şadam ki, bu işi görmüşəm. R. Əliyevə görə yox. Mən bu işi mərhum Xanzadə Əliyevin qəhrəman şəhid oğlunun xatirəsinə həstr edirəm. İndi cənab R. Əliyev məndən nə istəyir? Mən onun atasının ölməyini hardan bilməliydim? Bəlkə o mənə Azərbaycana zəng vururdu? Yox, vurmurdu…

O ki qaldı onun “məqalələrini” çap etməməyimə, mən bilmirəm hansı məqalədən söhbət gedir. Bir dəfə türməyə səfərdən yazı olub, qoymuşam qəzetə. Özü də ciddi redaktə ilə. Çünki rusca mübtəda ilə xəbər uzlaşmırdı… Məqalə yazan dili bilməlidir. Yaxşı bilməlidir. Buna görə də filologiya fakultələri, jurnalist fakultələri mövcuddur…

O ki qaldı öz oğullarını Amerikada gizlədib vətənpərvərlikdən dəm vuran cənablar, onlara heç cavab vermək istəmirəm…

Mənə başsağlığı vermiş bütün insanlara minnətdaram.Verməyənlərdən də incik deyiləm. Anamın xatirəsinə hörmət, bu xatirəni yaşatmaq mənlikdir. Füzuli Hüseynov mənə yazmışdı ki, mənim yazdıqlarımda anamın xatirəsi yaşayacaq. Təvazösüz olsa da, mən Füzulinin sözlərini doğru sayıram.

Sizə isə, cənablar, baş sağlığı arzulayıram. Başı sağ olmayan adam başını itirmiş kimi olur.

Başınız sağ olsun!

20.09. 2015

P.S. Keçən il bu vaxtlar təşkilat qeybətlə yox, musiqi tədbirinə hazirlıqla məşğul idi. Təşəbbüsçüsü mən olduğum tədbir sentyabrın 30-da keçirildi…

X.X.

«MEYMUN ÖZÜ OLA-OLA MƏNƏ DEYİR…»

Изображение

ГАДЖИБЕКОВ18 sentyabr — Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür

 

«O olmasın, bu olsun» komediyasından səhnə

R ü s t ə m b ə y. Həzərat! Əhvalat özünüzə məlumdur. Mən gözümün ağır-qarası olan bir qızımı, bax, bu kişiyə ərə verirəm.

R z a b ə y (kənara). Kişiyə yox, kişinin puluna.

 R ü s t ə m b ə y. Və özüm də bu qohumluğu özüm üçün….

 R z a b ə y. Pul dağarcığı hesab edirəm.

 R ü s t ə m b ə y. Böyük bir şərəf hesab edirəm.

 H a m ı. Əlbəttə, əlbəttə. Allah mübarək eləsin! Bu əsnada nökərlər daxil olub, stol qururlar və üzərinə butulka, stakan və «zakuska» düzürlər.

R ü s t ə m b ə y. Həzərat! Təvəqqə edirəm stola əyləşin; bir qədər boğazımızı yaş edək.

 Hamı oturur, M ə ş ə d i İ b a d d a n başqa.

 R z a b ə y. Bəs Məşdi İbad?

 M ə ş ə d i İ b a d, Xeyr məni bağışlayın, mən pəhrizəm. Siz öz işinizlə məşğul olun, mən buradaca əyləşərəm. (Bir tərəfdə bir kresloda əyləşir).

H ə s ə n q u l u b ə y. Həzərat! Təvəqqə edirəm stakanlarınızı doldurasınız və mənə də izn verəsiniz ki, bir neçə kəlmə söz deyim.

H a m ı. Buyur, buyur.

H ə s ə n q u l u b ə y. Həzərat! Özünüzə məlumdur ki, dünya getdikcə xarablaşır, yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu dünya getdikcə xarab olur; öylə ki, hamının qəlbi pozulub, min cür hiylə ilə dolur, yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu dünyada təmiz və saf qəlbli adam tapmaq çətindir.

 M ə ş ə d i İ b a d (kənara). Ələlxüsus mənim kimi axmağı ki, sənə iki yüz manat verib, iki ildir ki, ala bilmirəm.

 H ə s ə n q u l u b ə y. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu qədər çirkin ürəkli və qara qəlbli adamlar içində bir nəfər də saf dərun və qəlbi pak adam görmək necə böyük xoşbəxtlikdir. İndi mən onu demək istəyirəm ki, həmin o kənarda oturan Məşədi İbad həmin saf dil adamların ən böyüyüdür, ona görə qalxızaq bu badəni onun sağlığına. Yaşasın Məşədi İbad!

 H a m ı. Yaşasın, yaşasın, Məşədi İbad!

 Ə s g ə r (Ayağa durur, çox bərk danışır). Günlərin bir günü, axşam saat doqquzda bazardan gəlirdim. Ada, bir də gördüm ki, birisi dalımca gəlir. Bir az getdim gördüm ki, yenə gəlir. Dedim, yəqin ki, mənimlə düşməndir, o saat piştovu belimdən çıxartdım (göstərir), çəkdim yuxarı ayağa, dedim: ədə, dayan! Bir də gördüm dalımca gələn götürüldü; ədə, dayan, ədə dayan!… Dayanmadı, part, bir güllə!… Bir də gordum: sarap!… Yıxıldı yerə. Dedim, baxım görüm kimdir? Bir də gordum kim?… Həmin bu Məşdi İbad! Dedim, yəqin kişini öldürmüşəm. Amma, allahdan olan kimi, güllə dəyməmişdi. (Gəlir yanına). Sağ ol Məşdi İbad! Sağlığına içirəm.

M ə ş ə d i İ b a d. Çox sağ ol! (Kənara). Heç görün dəxli var?!

 R z a b ə y (durur). Əfəndilər, müsaidənizlə bir qaç kəlmə söz ifadəsinə əşəddi ehtiyacım vardır. (Heç kəs dinməyir). Əfəndilərim, sükut eyliyirsiniz, əcəba, müsaidə vermiyorsinizmi! (Yenə heç kəs dinmir). Əfəndilər, bir də cavab verməyəcək olsanız, bu mübhəm sükutinizi kəndim üçün böyük bir həqarət ədd edəcəyəm. Bəkləyürəm, əfəndilərim! (Yenə heç kəs dinməyir). Rüstəm bəy, bəndənizi təhqir etmək fikriniz var idisə, nə üçün bunu xanənizdə icra ediyorsiniz, bunu başqa bir yerdə əda etmək qabil dəyildimi?

R ü s t ə m b ə y. Çox sağ ol, çox razıyam!

R z a b ə y (acıqlı). Canım, siz anlamıyorsınızmı ki, mən nə diyorəm; ya həqarətmi? Oylə isə, mən burada oturmam? (Tələsik papağını geyir).

R ü s t əm b ə y. Rza bəy, hara buyurursan?

R z a b ə y. Canım, mən həqarət qəbul edən adam deyiləm, on dəqiqədir ki, sizdən söz deməyə izn istəyirəm, amma cavabında dinməyirsiniz; bu böyük həqarətdir, sabah bunu qəzetəmdə yazaram.

H ə s ə n q u l u b ə y. Deməli, sən bizdən izn istəyirmişsən? Əşi, vallah, mən elə bildim ki, sən nitq söyləyirsən, başa düşə bilmədim.

 O b i r i l ə r i. Vallah, biz də başa düşmədik.

M ə ş ə d i İ b a d. Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nə deyirsən. Mənim özüm tarix-nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dilini anlamıram. Bu bisavadlar neyləsin? (Rüstəm bəy durub Rzanı oturdur).

R ü s t ə m b ə y. Sən allah, bizi məyus eyləmə, bağışla, anlamadıq. Bisavad adamıq.

H ə s ə n b ə y (ayağa durur). Ğaspoda, mənə pazvolt eyləyin, bir-iki kəlmə Rüstəm bəy haqqında söz söyləyim!

H a m ı. Buyur-buyur!

M ə ş ə d i İ b a d. Görək, bu nə deyir?

H ə s ə n b ə y. Ğaspoda! Platon demişdir ki, çelovek civotnoye obşestvennoye, yəni insan bir sürü heyvandır.

 M ə ş ə d i İ b a d. Heyvan özünsən!

H ə s ə n b ə y. Məşhur uçonıy Darvin də bütün hamıya dokazat eylədi ki, insan meymundan əmələ gəlibdir. Darvinin bu sözü ilə saqlasitsya olmaq üçün gedib Afrikadakı «buşmen»lərə və «kontintot»lara baxmaq lazım deyil. Ancaq dovolno çto, bizim bu məclisimizdə oturan Məşədi İbada baxmaq lazımdır. (Hamı başını aşağa salır). Bu sözlər ilə mən Məşədi İbadı askarbit eyləmək istəmirəm, mən özüm də meymuna bənzəriyəm. Amma bir o qədər yox. No Məşədi İbad isə lap aranğutan meymunudur ki, durubdur. Mən yenə povtarit eyləyirəm ki, mənim qəsdim Məşədi İbadı askarbit eyləmək deyildir. Ancaq mən onu yetirmək istəyirəm ki, pozvolte, Məşədi İbadın nəyi və harası Rüstəm bəyə xoş gəlibdir ki, gözəl qızı olan madmazel Gülnazı ona verir? Gözəlliyi? Xeyr! Məşədi İbad, ərz eylədim ki, çirkindir.

M ə ş ə d i İ b a d. Mürtəd oğlu mürtədi yıxıb ağzına-ağzına vurasan.

H ə s ə n b ə y. Cavanlığı? Xeyr, Məşədi İbad qocadır. Bəs nəyi? Neujeli Məşədi İbadın pulu, malı, dövləti? Xeyr, xeyr; Rüstəm bəy pulagir adam deyildir. Nakones, bəs nəyi? Bu saat ərz eyləyim. Bax, biz burada şərab içirik, amma Məşədi İbad içmir. Deməli, Məşədi İbad nədir? Məşədi İbad istinni müsülmanindir; i tak, Rüstəm bəy öz qızını, mənim mneniyama görə, Məşədi İbadın istinni müsülmanin olmağına görə veribdir, ona görə yaşasın Rüstəm bəy! H a m ı (yavasdan). Yasasın, yasasın!…

R z a b ə y. Maşallah bu kəlama!

H ə s ə n q u l u b ə y. Daha nitq demək lazım deyildir. Duraq ayağa!

 H a m ı. Duraq! (Dururlar).

Ə s g ə r. Yavaş-yavaş getmək vaxtı dəyildirmi?

H a m ı. Bəli, vaxtdır.

H ə s ə n q u l u b ə y. Rüstəm bəy, xudahafiz (əl verir). Məşədi İbad, xudahafiz (əl verir). Ə s g ə r. Rüstəm bəy, xudahafiz, Məşdi İbad, xudahafiz.

H ə s ə n b ə y. Rüstəm bəy, xudahafiz, Məşdi İbad, xudahafiz (əl verir).

 M ə ş ə d i İ b a d (acıqlı). Cəhənnəm ol o yana, mürtəd! Mənə meymun deyib, sonra da əl verirsən?

R ü s t ə m b ə y. Nə oldu, nə oldu?

H ə s ə n b ə y. Pozvolte, pozvolte, ya yemu zadam merzavsu! Hamı yığılır. «Nə oldu, nə oldu?» deyib, aralaşdırırlar, şuluqluq düşür.

M u s i q i H ə s ə n b ə y. Mən sənə tay-tuş deyiləm, vurram başın, (2 dəfə) Darbadağın lap dağılar, rədd ol burdan. (2 dəfə)

 H ə s ə n q u l u b ə y. A gedə, Həsən, bəs deyilmi, eyb olsun ki,

 İntiligent ola-ola savaşırsan. (2 dəfə)

 M ə ş ə d i İ b a d. Qoy məni bir ağzın əzim bu mürtədin, (2 dəfə).

 Meymun özü ola-ola mənə deyir.

H a m ı. A gedə, ayıbdır sizə bu rəftar, rəftar, (2 dəfə)

 Xalqın evində dava etmək pis şeydir.

Xalqın evində dava etmək pis şeydir.

Adama yaraşmaz, adama yaraşmaz,

 Adama yaraşmaz, maz, maz, maz, maz, maz….

P ə r d ə

«BİR BAXIB GÖRÜM MAL NƏ CÜR MALDIR…»

Стандартный
«BİR BAXIB GÖRÜM MAL NƏ  CÜR MALDIR…»

ГАДЖИБЕКОВ

18 sentyabr — Üzeyir Hacıbəyovun doğom günüdür. Onun əsərləri, Heminqueyin sözləriylə desək, həmişə, hər gün bizimlə olan bayramdır.

«O olmasın, bu olsun» komediyasından bir səhnə 

M ə ş ə d i İ b a d. İndi axır sözünü de görüm, qızı mənə verirsənmi? Yoxsa vermirsən, gedib ayrı qız alaram, deyərəm ki, o olmasın, bu olsun!

 R ü s t ə m b ə y. Mən öz sözümün üstündə duran adamam. Ancaq sən də gərək qabaqca bir balaca tədarük görəsən. (Əli ilə pula işarə edir).

M ə ş ə d i İ b a d. Min manat sənə bəsdirmi?

R ü s t ə m b ə y. Min də üstə artır. M ə ş ə d i İ b a d. A kişi, axı bunun bir anbar da toy xərci var.

R ü s t ə m b ə y. Doğrudur, ancaq nə eləmək? Hərgah bir qədər cavan olsa idin, bu iş sənin üçün ucuz tamam olardı, amma heyf ki, qocasan, taxsır özündədir.

 M ə ş ə d i İ b a d. A kişi, vallah, mən nə qədər qoca olsam da, min buğu burma cavana dəyərəm. Sən nə fikir edirsən?! Ala, min beş yüz manat, qalanını da sonra verərəm (pul çıxardıb verir).

R ü s t ə m b ə y. Olar (pulu alır). Zərər yoxdur.

M ə ş ə d i İ b a d. İndi mən istəyirəm ki, bir qızı görüm, danışdırım, nə deyirsən?

R ü s t ə m b ə y. Heç sözüm yoxdur, əyləş, bu saat qızı göndərərəm (gedir).

 M ə ş ə d i İ b a d. Zarafat deyildir, bir ətək pul verirəm, bir baxım görüm, mal nə cür maldır, verdiyim pula dəyərmi? Mənim istədiyim odur ki, özümə layiq adam olsun. Yoxsa məndən ötrü təfavüt yoxdur, o olmasın, bu olsun!… (Sükut). A kişi, bircə mən bilmədim ki, camaat mənim harama qoca deyir! Vallah, görünür ki, xalqın gözü pis görür. Budur ayna, bu da mən. (Aynaya baxır). Allaha şükür, dişlərim hamısı cabəca, saqqalım da qapqara şəvə kimi. (Diqqət ilə baxır). Deyəsən burda bir dənə ağ tük vardır. Gərək dartam çıxsın. (Dartır). A zəhrimar!… Görünür ki, heyvan balası dəllək hənan? pis yax?bd?r. (C?xard?r). Puf!… Rədd ol, sarlatan!… Qoca odur ki, dişləri olmaya, gözü görməyə, qulaqları eşitməyə, özü də yerindən tərpənə bilməyə, mən ki, əlhəmdülillah, quş kimiyəm. Maşallah deyim ki, göz dəyməsin. Özüm də əlli yaşım ya ola, ya olmaya. (Güzgüyə baxıb ora-burasını düzəldir). İndi mən papağımı nə cür qoyum ki, qızın xoşuna gəlsin: Hərgah belə qoysam (gəc qoyur), onda qız qorxar, elə bilər ki, Bakı qoçusuyam. Əyər belə qoysam (gözünün üstə qoyur), onda da qız ürkər, elə bilər ki, Qarabağın pambıq bəylərindənəm. Hərgah bu cürə qoysam (lap dalı qoyur), onda qızın məndən zəhləsi gedər. Elə bilər ki, Gəncə qumarbazıyam, əgər belənçik qoysam (təpəsinə qoyur), onda da Şamaxı lotusuna oxşaram. Bəs nə tövr qoyum? Hamısından yaxşısı budur ki, başıaçıq oturram, onda qızın xoşuna gələr, elə bilər ki, abrazavannıyam. Doğrudan da, mən bir qədər abrazavannıyam, çünki uruslar mən ilə çox alış-veriş eləyiblər və mən onlardan urus dilini də yaxşı öyrənmişəm. Məsələn: işto katu, bajaluska, funt vosim qəpik, menşi nelza, nelza (Səs gəlir). Aha, deyəsən qız gəlir; indi gərək mən seryoznıski olam. (Bir kreslo üstündə bardaş qurub oturur.)

 

“ƏKİNÇİ”: ƏRKİVANDA SU QITLIĞI

Изображение
“ƏKİNÇİ”: ƏRKİVANDA SU QITLIĞI

Lənkərandan yazırlar ki, bu il qışda qar yağmadığına dağlarda qar yoxdur. Ərkivan mahalının sakinləri ki, öz çəltiklərini Viləş çayının suyu ilə suluyurlar, bu il çox az çəltik əkdilər. Hər qəryə iki evin yerini əklb ki, gələn ilin toxumu ələ gəlsin. Zikr olan çayın suyu nə qədər az da olsa, xalqa çatardı, amma onun başından 3 arx aparılıb. Birisi İməs, birisi Qazitski, birisi Miribrahim bəyin yerlərinə. Su çox olanda ol arxların xalqa zərəri yoxdur, amma bu halda çox zərər eləyir. Və yenə yazırlar ki, keçən səfər ayında Qızılağac qəryəsində bir quduz çaqqal 7 adam tutmuşdu ki, hamısı vəfat etdi. Və Masallı qəryəsinin qəbiristanlığında məhərrəm ayında birkaftar 3-4 qəbir qazıb meyitləri yemişdi.

12 may 1877

Газета ОЧАГ 2015-08

Изображение
Газета ОЧАГ 2015-08

СКР 2015-8 1

очаг8_цветной2015

УЧИСЬ, ШАФИГА!

Стандартный
УЧИСЬ, ШАФИГА!

1 сентября в Самаре тысячи девочек и мальчиков стали первоклассниками. Среди них есть и дети из азербайджанских семей. Сложись по-другому историческая судьба нашей родины, Шафига, возможно, пошла бы учиться в ту же школу, в которой когда-то учился ее папа в Зангелане. Но учиться она будет в Самаре, ставшей для нее родиной. А учиться надо хорошо, нам это поможет скорее вернуться туда, где остались дома  наших предков и школы, в которых учились наши родители….

ШАФИГА  С КЛАССОМ

ШАФИГА ЗА ПАРТОЙ

ШАФИГА С ПРЕП.

НАШИ В ВОЛГАРЕ

Стандартный
НАШИ В ВОЛГАРЕ

12 сентября 2015 года в поселке Волгарь прошло крупное праздничное мероприятие под названием «День народов и национальных культур Самарского края». В рамках этого мероприятия состоялось открытие Аллеи героев в честь 70 летия Победы. В концертную программу праздника были включены выступления наших юных, но уже именитых певцов Аиды и Наиля Акперовых. «Лига азербайджанцев Самарской области» также была представлена национальной выставкой.

НАШИ 2

НАШИ ВЫСТАВКА

SAMIR 2

NAIL AIDA

Фото Самира БАБАЕВА