Daily Archives: 05.07.2015

“ƏKİNÇİ”: ZAQATALANIN ÜÇDƏ İKİSİ YANIB

Стандартный

TƏZƏ XƏBƏRLƏR

İyun ayının 5-də Zəkərtala şəhərində bərk yanğı olub. Şəhərin 3-dən 2 hissəsi bilmərrə yanıb. Ona binaən Rusiya qəzetləri evləri yananlar üçün pul cəm edillər. Bu səbəblərə yazıb məlum edirik ki, hər kəs Zəkərtala şəhərinin xalqına Allah rizasına pul vermək istəsə bizə göndərsin ki, dərhal onlara göndərək.

СТАРАЯ ЗАКАТАЛАZaqatala. Qədim qala divarı

=================================

Badkubənin təzə qubernatoru genaral Puzin beş gündür ki, Badkubədədir.

генерал губернатор Позенгенерал-губернатор Бакинской губернии Позен

ПОЗЕН- КАЛЕНДАРЬ

Баку. ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ, 1876

Баку. Губернаторский дом, 1876.

==================================

Avropa dövlətlərinin hamısı söz veriblər ki, Osmanlı dövlətinin daxiliyyyə işlərinə qarışmasınlar və Osmanlı dövlətinə tabe olan Serb və Qaradağ əyalətlərinin Osçanlı ilə olan işlərini daxiliyyə işləri hsab etsinlər.

Osmanlı dövlətinin öz xaçpəerəst tabeləri ilə elədiyi cəng az qalmışdı qurtarsın. Avrola dövlətləri Osmanlı dövləti təzədən bina elədiyi qaydaları görüb, söz veriblər ki, onlatın daxiliyyə işlərinə qarışmasınlar. Həzrət Məhəmməd Murad altı həftə möhlət verib ki, peşman olam xaçpərəstlər evlərinə qayıtsınlar. Ona binaən onların çoxu qayıdıb gəlir idi. Bu əsnada iyun ayının 17-dən tel gəlib ki, Serb əyalətinin əhli osmanlı ilə cəng başlayıb. Onların knyazı Milan sərhəddə cəng eləməyə və ruhaniləri əsgəri dualamağa gediblər. İyunun 20-dən tel var ki, Qaradağ əhli də Osmanlı dövləti ilə cəng başlayıb. Onların knyazı Nikolay öz əsgəri ilə sarhədi keçib Osmanlı yerinə daxil olub. Pəs işlər təzədən genə pərişan olub.

“ƏKİNÇİ”, 25 iyun 1876

Реклама