Daily Archives: 22.05.2015

«ƏKİNÇİ» QƏZETİ: ŞUŞA QALASINDA TELEQRAFXANA AÇILIB

Стандартный

«Əlonçi» qəzetinin 15 fevral 1876-cı il sayından «təzə xəbərlər»

Ekinchi1

Hindistanda olan məmləkətəri ingilis bir-bir zəbt edib. İndi Hindustanın şimal tərəfində bir neçə məmləkət qalıb ki, alsınlar. Kabul, herat, Gilat və Bilujistan.  Onlardan Gilat və Bilijustan dərya qərəfində olduğunda, indi onları da zəbt etməyə səy edir.

 

                                       * * *

1874-cü ildə Qafqaz vilayətindən 7 milyon 3 yüz min manat təhçilat vüsul olub. O məbləğdən 6 milyon 5 yüz min manat əskəriyyədən savayı divanxanalara məsrəf olub.

 

                                       * * *

Qazan şəhərindən Sibir vilayətinə gedən dəmiryol təsdiq olub. Onun tulu 1600 verst olacaq.

 

                                     * * *

Rusiyada elm sahibləri bir kitab çap edirlər ki, ismi “Qardaş köməyidir”. Onu satmaqdan cəm olan məbləği Qerdseqovin. əhlinə göndərəcəklər.

 

                                      * * *

Kokan xalqının əhli Rusiya ilə jəng etməkdən yorulub Nəsrəddin xanı Rusiyadan gətirib yenə özlərinə xan ediblər.

                                    * * *

Keçən yanvarın 19-da Şuşa şəhərində, yəni Qarabağın Şuşa qalasında teleqrafxana açılıb.

                                           * * *

Peterburqdan yanvarın 27-də yazırlar: gərçək yağı 7 manat 25, neft cövhəri Amerikadan gələn 2 manat 30 qəpik, Badkubədən gələn 2 manat 2 şahı, Misir pambığı 8 manat 25 qəpik, inək yağı 8 manat 25 qəpik, buğdanın çetverti 11 manat 30 qəpik.

 

                                              * * *

Avropa dövlətlərinin hər bir vilayətində icmalar bina olunub ki, heyvanatları onları incidənlərdən mühafizət etsin. Hər kəs ol icmaya jalis ola bilər və hər bir jalisdə ixtiyar var ki, bir kəs öz heyvanını, məsələn, atını ağır yekləmək ilə ya döymək ilə incidəndə onu suda apardıb jərimə etdirsin.

 

 

 

 

 

 

 

Реклама

ЛЕНИН ШАУМЯНУ: «ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ ЭТО ПОДАТЕЛЮ…»

Стандартный

С. Г. ШАУМЯНУ. 14 МАЯ 1918 г.

Прошу Вас подтвердить это подателю и краткое дать заявление, что Вы дадите таким отрядам полнейшие полномочия на таких же точно условиях.

Очень прошу дать ему такое заявление для прочтения в Питере, а настоящее письмо вернуть подателю.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Написано 10 мая 1918 г.

Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVIII