MOLLA PƏNAHIN QABAĞINDA DURUB NƏ DEYƏSƏN?

Стандартный

Bayramların paradoksal bir xassəsi də var: insanlar arasındakı sosial bərabərsizlik bəlkə də ən çox bayramlarda üzə çıxır…

вагиф

 

MOLLA PƏNAH VAQİF

BAYRAM OLDU

 

Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim,
Bizim evdə dolu çuval da yoxdur.
Dügiylə yağ hamı çoxdan tükənmiş,
Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur.

Allaha bizmişik naşükür bəndə,
Bir söz desəm dəxi qoymazlar kəndə.
Xalq batıbdır noğla , şəkərə, qəndə,
Bizim evdə axta zoğal da yoxdur.

Bizim bu dünyada nə malımız var,
Nə də evdə sahibcamalımız var.
Vaqif, öyünmə ki, kamalımız var,
Allaha şükür ki, kamal da yoxdur.

 

МОЛЛА ПАНАХ ВАГИФ

 

НАСТУПИЛ ПРАЗДНИК

 

Наступил байрам. Как нам быть теперь?
Ведь у нас муки ни чувала нет;
Риса в кладовой горстка, мерь не мерь,
Мяса нет давно, да сала нет.
Рта нельзя раскрыть, не дают житья,
Неугодный, мол, раб аллаха я.
Объедается у других семья,
А у нас? У нас и мотала нет.
Милостив аллах! Пуст совсем наш дом,
Ни циновки в нем, ни красотки в нем.
Не гордись, Вагиф, что богат умом,
И ума у нас уж не стало, нет.

 

 

 

 

Реклама

Обсуждение закрыто.