Daily Archives: 13.03.2015

«ƏKİNÇİ»: «DÜNYADA MİN MƏZHƏB VAR…»

Стандартный

Ekinchi1

30 yanvar 1876-cı ildə “Əkinçi” qəzeti yazır: 

Dünyada 1 034434000  insan var, o cümlədən 173 00000 müsəlman, 3 00000000 xaçpərəst, 47 000 yəhudi, 74 0000000  bütprəsət və artığı qeyri məzhəblərdir. Dünyada min məzhəb var.

Реклама