Daily Archives: 06.07.2014

VƏTƏN QULİYEV VƏ ELDƏNİZ CƏFƏROVA BAŞSAĞLIĞI

Стандартный

“Samara vilayəti azərbaycanlılarının Liqası”nın İdarə heyətinin üzvləri Vətən Quliyevə və Eldəniz Cəfərova əzizləri İbrahim və Coşqunun faciəli həlakı münasibətiylə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

КААБА 

Члены Правления ЛАСО выражают глубокое соболезнование Ватану Гулиеву и Эльданизу Джафарову в связи с трагической гибелью Ибрагима и Джошгуна.